Công văn 40/BXD-QHKT

Công văn 40/BXD-QHKT năm 2015 hướng dẫn trình tự lập nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Lâm Đồng do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 40/BXD-QHKT trình tự lập nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Lâm Đồng 2015


BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 40/BXD-QHKT
V/v hướng dẫn trình tự lập nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Lâm Đồng

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1231/SXD ngày 05/11/2015 của Sở Xây dựng Lâm Đồng đề nghị hướng dẫn trình tự lập nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Lâm Đồng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 20 Luật Xây dựng (Luật số 50/2014/QH13), lập và phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng là một bước trong trình tự tổ chức lập quy hoạch xây dựng. Vì vậy, nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Lâm Đồng cần phải có ý kiến của Hội đồng nhân dân tỉnh trước khi trình Bộ Xây dựng thẩm định theo quy định tại khoản 4 Điều 44 Luật Xây dựng.

Theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng, việc giải trình, tiếp thu ý kiến bằng văn bản đối với nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng là một thành phần của hồ sơ trình thẩm định và phê duyệt quy hoạch xây dựng.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng để Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo tổ chức lập quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Lâm Đồng theo các quy định pháp luật hiện hành./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Nguyễn Đình Toàn (để b/c);
- Lưu: VT, QHKT.Minh

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QHKT
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Trần Thu Hằng

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 40/BXD-QHKT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu40/BXD-QHKT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/11/2015
Ngày hiệu lực11/11/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 40/BXD-QHKT

Lược đồ Công văn 40/BXD-QHKT trình tự lập nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Lâm Đồng 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 40/BXD-QHKT trình tự lập nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Lâm Đồng 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu40/BXD-QHKT
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýTrần Thu Hằng
        Ngày ban hành11/11/2015
        Ngày hiệu lực11/11/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 40/BXD-QHKT trình tự lập nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Lâm Đồng 2015

            Lịch sử hiệu lực Công văn 40/BXD-QHKT trình tự lập nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Lâm Đồng 2015

            • 11/11/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/11/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực