Công văn 40-CV/BCS

Công văn 40-CV/BCS năm 2014 thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, y tế do Ban Cán sự Đảng Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 40-CV/BCS năm 2014 thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội y tế


BAN CHP HÀNH TRUNG ƯƠNG
BAN CÁN SỰ ĐẢNG BHXH VIỆT NAM
-------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 40-CV/BCS
V/v thực hiện chính sách BHXH, BHYT

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2014

 

Kính gửi:

- Tỉnh ủy, Thành ủy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Triển khai chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 21- NQ/TW ngày 22/11/2012 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 -2020; Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 538/QĐ-TTg ngày 29/3/2013 Phê duyệt Đề án thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân. Sau hơn một năm thực hiện các cấp ủy Đảng, chính quyền đã tích cực tổ chức triển khai và quán triệt kịp thời Nghị quyết số 21-NQ/TW và Quyết định số 538/QĐ-TTg như: tổ chức học tập, xây dựng Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch và chỉ đạo các tổ chức, đơn vị triển khai thực hiện, đạt được những kết quả quan trọng, góp phần ổn định, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội của đất nước.

Tính đến 31/12/2013, số người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) đạt trên 10,8 triệu người, chiếm khoảng 21% lực lượng lao động, bảo hiểm y tế (BHYT) đạt trên 61,7 triệu người, chiếm khoảng 69% dân số và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đạt trên 8,6 triệu người, chiếm khoảng 17% lực lượng lao động. Để đạt được mục tiêu đến năm 2020, phấn đấu có trên 50% lực lượng lao động tham gia BHXH, trên 35% lực lượng lao động tham gia BHTN và trên 80% dân số tham gia BHYT, Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam trân trọng đề nghị Tỉnh ủy, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp cộng tác chặt chẽ với BHXH Việt Nam và tiếp tục quan tâm, chỉ đạo cụ thể như sau:

1. Tăng cường chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, Quyết định số 538/QĐ-TTg và pháp luật của Nhà nước về chính sách BHXH, BHYT; xây dựng, phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện theo nhiệm kỳ của Đảng bộ, Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011- 2015 và nhiệm kỳ 2016-2020.

2. Chỉ đạo các sở, ban, ngành xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành quy chế phối hợp thực hiện pháp luật về BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh; xây dựng và triển khai Đề án, Kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT đến năm 2020; Hàng năm giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT cho các sở, ban, ngành và UBND quận, huyện, thị xã, thành phố cùng với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương; nâng cao chất lượng phục vụ khám chữa bệnh, kiểm soát chặt chẽ giá dịch vụ và giá thuốc nhằm đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh của nhân dân.

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giao nhiệm vụ cho các cơ quan trong hệ thống chính trị và thông tấn báo chí, phát thanh truyền hình dưới nhiều hình thức vận động cán bộ, đảng viên, hội viên, người lao động, người sử dụng lao động và nhân dân tích cực tham gia và thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn. Định kỳ hàng quý, chỉ đạo liên ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Tài chính, Kế hoạch & Đầu tư, Thuế, Thanh tra Chính phủ, Công an, Liên đoàn Lao động tỉnh, BHXH tỉnh... để báo cáo Tỉnh uỷ, Thành uỷ, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh về tình hình triển khai chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

4. Thành lập các tổ công tác liên ngành để tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành chính sách BHXH, BHYT; kiên quyết xử lý theo quy định pháp luật các vi phạm về trốn đóng, nợ đọng tiền BHXH, BHYT.

5. Hàng năm, chỉ đạo việc sơ kết đánh giá việc triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong việc triển khai Nghị quyết số 21-NQ/TW và Quyết định số 538/QĐ-TTg.

Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam rất mong nhận được sự quan tâm phối hợp của Tỉnh ủy, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đảng ủy Khối các cơ quan TW;
- UB về Các vấn đề xã hội của Quốc hội;
- BCS Đảng các Bộ: LĐTB&XH, TC, YT;
- Đảng đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam;
- Các đồng chí Ủy viên BCS;
- Các Sở: LĐTB&XH, TC, YT, KHĐT, LĐLĐ, Công an, Thanh tra, Thuế;
- Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam;
- Các đơn vị trực thuộc;
- BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, BT (5b).

TM. BAN CÁN SỰ ĐẢNG
BÍ THƯ
Nguyễn Thị Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 40-CV/BCS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu40-CV/BCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/05/2014
Ngày hiệu lực07/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 40-CV/BCS năm 2014 thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội y tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 40-CV/BCS năm 2014 thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội y tế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu40-CV/BCS
        Cơ quan ban hànhBan Cán sự đảng Bảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýNguyễn Thị Minh
        Ngày ban hành07/05/2014
        Ngày hiệu lực07/05/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 40-CV/BCS năm 2014 thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội y tế

           Lịch sử hiệu lực Công văn 40-CV/BCS năm 2014 thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội y tế

           • 07/05/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/05/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực