Công văn 400/LĐTBXH-TCCB

Công văn 400/LĐTBXH-TCCB năm 2018 về đôn đốc đơn vị nộp hồ sơ đánh giá, phân loại đối với Thủ trưởng đơn vị do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 400/LĐTBXH-TCCB 2018 đôn đốc đơn vị nộp hồ sơ đánh giá phân loại Thủ trưởng đơn vị


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 400/LĐTBXH-TCCB
V/v đôn đốc các đơn vị nộp hồ sơ đánh giá, phân loại đối với Thủ trưởng đơn vị

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị

Thực hiện Nghị định số 56/2015/NP-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ quy định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức, ngày 28/11/2017, Bộ đã có Công văn số 4978/LĐTBXH-TCCB hướng dẫn các đơn vị đánh giá, phân loại và yêu cầu gửi hồ sơ đánh giá, phân loại đối với Thủ trưởng đơn vị về Bộ trước ngày 05/01/2018. Tuy nhiên, đến nay Bộ chưa nhận được hồ sơ theo quy định (danh sách kèm theo).

Để đảm bảo yêu cầu về thời gian, đề nghị đơn vị khn trương nộp hồ sơ đánh giá, phân loại đối với cá nhân Thủ trưởng đơn vị về Bộ (qua VTổ chức cán bộ) chậm nhất đến ngày 28/01/2018 đ tng hp, báo cáo Bộ trưởng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Bộ trưởng (đ b/c);
- Lưu: VT, Vụ TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Trịnh Minh Chí

 

DANH SÁCH

CÁC ĐƠN VỊ CHƯA NỘP HỒ SƠ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Kèm Công văn số 400/LĐTBXH-TCCB ngày 24/01/2018)

1. Văn Phòng Đảng - Đoàn th

2. VBảo him xã hội

3. Vụ hợp tác quốc tế

4. Vụ kế hoạch - tài chính

5. Văn phòng B

6. Cục An toàn lao động

7. Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

8. Cục Quan hệ lao động và Tin lương

9. Tạp chí Gia đình và Trẻ em

10. Viện Khoa học Lao động và Xã hội

11. Trung tâm Kiểm định kthuật an toàn Khu vực II

12. Trung tâm Thông tin

13. Trung tâm Kiểm định kthuật an toàn Khu vực III./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 400/LĐTBXH-TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu400/LĐTBXH-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/01/2018
Ngày hiệu lực24/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 400/LĐTBXH-TCCB

Lược đồ Công văn 400/LĐTBXH-TCCB 2018 đôn đốc đơn vị nộp hồ sơ đánh giá phân loại Thủ trưởng đơn vị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 400/LĐTBXH-TCCB 2018 đôn đốc đơn vị nộp hồ sơ đánh giá phân loại Thủ trưởng đơn vị
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu400/LĐTBXH-TCCB
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýTrịnh Minh Chí
        Ngày ban hành24/01/2018
        Ngày hiệu lực24/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 400/LĐTBXH-TCCB 2018 đôn đốc đơn vị nộp hồ sơ đánh giá phân loại Thủ trưởng đơn vị

           Lịch sử hiệu lực Công văn 400/LĐTBXH-TCCB 2018 đôn đốc đơn vị nộp hồ sơ đánh giá phân loại Thủ trưởng đơn vị

           • 24/01/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/01/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực