Công văn 4000/BKHĐT-ĐTNN

Công văn 4000/BKHĐT-ĐTNN năm 2015 về góp ý cấp Giấy chứng nhận đầu tư thành lập Công ty TNHH Huynh Đệ Việt Hàn do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4000/BKHĐT-ĐTNN cấp Giấy chứng nhận đầu tư 2015


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4000/BKHĐT-ĐTNN
V/v góp ý cấp GCNĐT thành lập Công ty TNHH Huynh Đệ Việt Hàn

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2015

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn s 4491/SKHĐT-ĐKĐT ngày 26 tháng 5 năm 2015 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh và hồ sơ kèm theo đề nghị góp ý kiến cấp Giấy chứng nhận đầu tư thành lập Công ty TNHH Huynh Đệ Việt Hàn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Ngành nghề và mục tiêu kinh doanh của Công ty “Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu, cụ thể: Hoạt động phiên dịch” không nm trong quy định và lộ trình thực hiện cam kết gia nhập WTO của Việt Nam (Biu cam kết cụ th về dịch vụ của Việt Nam trong WTO). Về nguyên tắc, Việt Nam không có nghĩa vụ mở cửa đối với dịch vụ nêu trên. Tuy nhiên, đối với những ngành nghề mà không được quy định cụ thể trong cam kết WTO của Việt Nam, nếu thị trường trong nước thực sự có nhu cầu và không ảnh hưởng đến kinh tế xã hội của đất nước thì có thể xem xét.

2. Về nguồn vốn đầu tư:

Đề nghị Nhà đầu tư giải trình khả năng huy động nguồn vốn vay (50.000 đô la Mỹ) và bổ sung văn bản, tài liệu của các tổ chức tín dụng đồng ý cho việc vay vốn.

3. Các vấn đề khác của dự án, đề nghị Quý Sở xem xét, thẩm tra theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là một số ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để Quý Sở tham khảo, nghiên cứu và trình Ủy ban nhân dân thành phố H Chí Minh xem xét, quyết đnh theo thẩm quyền./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
UBND Tp.Hồ Chí Minh;
- Vụ GS&TĐĐT;
-
Lưu: VT, Cục ĐTNN.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Đỗ Nhất Hoàng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4000/BKHĐT-ĐTNN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4000/BKHĐT-ĐTNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/06/2015
Ngày hiệu lực22/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4000/BKHĐT-ĐTNN cấp Giấy chứng nhận đầu tư 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4000/BKHĐT-ĐTNN cấp Giấy chứng nhận đầu tư 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4000/BKHĐT-ĐTNN
        Cơ quan ban hànhBộ Kế hoạch và Đầu tư
        Người kýĐỗ Nhất Hoàng
        Ngày ban hành22/06/2015
        Ngày hiệu lực22/06/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 4000/BKHĐT-ĐTNN cấp Giấy chứng nhận đầu tư 2015

              Lịch sử hiệu lực Công văn 4000/BKHĐT-ĐTNN cấp Giấy chứng nhận đầu tư 2015

              • 22/06/2015

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 22/06/2015

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực