Công văn 4000/TCT-DNNCN

Công văn 4000/TCT-DNNCN năm 2019 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4000/TCT-DNNCN 2019 chính sách thuế thu nhập cá nhân đóng góp từ thiện nhân đạo


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4000/TCT-DNNCN
V/v: Chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo.

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Thuế TP Hồ Chí Minh.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 5695/CT-HKDCN ngày 07/6/2019 của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh vviệc hướng dẫn chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo. Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại điểm a, khoản 3, Điều 9, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“a) Các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học được trừ vào thu nhập chịu thuế đi với thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công trước khi tính thuế của người nộp thuế là cá nhân cư trú, bao gồm:

a.2) Khoản chi đóng góp vào các quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học được thành lập và hoạt động theo quy định tại Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện, hoạt động vì mục đích từ thiện, nhân đạo, khuyến học, không nhằm mục đích lợi nhuận và quy định tại các văn bản khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ.

Tài liệu chứng minh đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học là chứng từ thu hợp pháp do các tổ chức, các quỹ của Trung ương hoặc của tỉnh cấp.”

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên trường hợp Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM đã được cơ quan Nhà nước là UBND Thành phố Hồ Chí Minh cho phép thành lập và hoạt động trước khi Chính phủ ban hành Nghị định số 177/1999/NĐ-CP ngày 22/12/1999 (được thay thế bằng Nghị định số 148/2007/NĐ-CP ; Nghị định số 30/2012/NĐ-CP) thì khoản tiền mà cá nhân đóng góp các khoản từ thiện, nhân đạo, khuyến học từ nguồn thu nhập của mình cho Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM (có chứng từ chứng minh) thì được trừ vào thu nhập chịu thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân trước khi tính thuế của người nộp thuế theo quy định hiện hành.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế TP Hồ Chí Minh được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CST (BTC)
- Vụ PC; CS(TCT)
- Website TCT;
- Lưu: VT, DNNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QLT DNNVV VÀ HKD, CN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Minh

 

Thuộc tính Công văn 4000/TCT-DNNCN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4000/TCT-DNNCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/10/2019
Ngày hiệu lực03/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 ngày trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4000/TCT-DNNCN

Lược đồ Công văn 4000/TCT-DNNCN 2019 chính sách thuế thu nhập cá nhân đóng góp từ thiện nhân đạo


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4000/TCT-DNNCN 2019 chính sách thuế thu nhập cá nhân đóng góp từ thiện nhân đạo
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4000/TCT-DNNCN
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýNguyễn Duy Minh
        Ngày ban hành03/10/2019
        Ngày hiệu lực03/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 ngày trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 4000/TCT-DNNCN 2019 chính sách thuế thu nhập cá nhân đóng góp từ thiện nhân đạo

         Lịch sử hiệu lực Công văn 4000/TCT-DNNCN 2019 chính sách thuế thu nhập cá nhân đóng góp từ thiện nhân đạo

         • 03/10/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 03/10/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực