Công văn 4001/BKHĐT-ĐTNN

Công văn 4001/BKHĐT-ĐTNN năm 2015 về góp ý cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Hợp đồng hợp tác kinh doanh thành lập Dự án phim do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4001/BKHĐT-ĐTNN cấp giấy chứng nhận đầu tư hợp đồng hợp tác kinh doanh dự án phim


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4001/BKHĐT-ĐTNN
V/v góp ý cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Hợp đồng hợp tác kinh doanh thành lập Dự án phim “Em là bà nội của anh”

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2015

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

Trả li công văn số 4399/SKHĐT-ĐKĐT ngày 22 tháng 5 năm 2015 của Sở Kế hoạchĐầu tư thành phố Hồ Chí Minh và hồ sơ kèm theo đề nghị lấy ý kiến thẩm tra cấp Giấy chng nhận đầu tư cho Hợp đồng hợp tác kinh doanh thành lập Dự án phim “Em là bà nội của anh”, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Về mục tiêu hoạt động của dự án:

Các mục tiêu hoạt động của dự án do các nhà đầu tư đăng ký xin cấp Giấy chng nhận đầu tư, bao gồm: dịch vụ sản xuất phim (CPC 96112, trừ băng hình); dịch vụ phát hành phim (CPC 96113, trừ băng hình); dịch vụ chiếu phim (CPC 96121) là phù hợp với cam kết được quy định cụ thể tại Biểu cam kết thương mại và dịch vụ của Việt Nam trong WTO.

Với mục tiêu hoạt động nêu trên, khi xem xét cấp Giấy chứng nhận đầu tư, đề nghị Quý Sở căn cứ ý kiến thẩm tra của Bộ Công thương và Bộ Văn hóa, Th thao và Du lịch về việc đáp ứng các điều kiện đối với ngành nghề kinh doanh thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.

2. Các vn đ khác: đề nghị xem xét, thẩm tra theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là một số ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để Quý Sở tham khảo, nghiên cứu và trình Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xem xét, quyết định theo thẩm quyền./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
UBND thành phố Hồ Chí Minh;
- Vụ GS&TĐĐT;
-
Lưu: VT. Cục ĐTNN.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Đỗ Nhất Hoàng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4001/BKHĐT-ĐTNN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4001/BKHĐT-ĐTNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/06/2015
Ngày hiệu lực22/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4001/BKHĐT-ĐTNN cấp giấy chứng nhận đầu tư hợp đồng hợp tác kinh doanh dự án phim


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4001/BKHĐT-ĐTNN cấp giấy chứng nhận đầu tư hợp đồng hợp tác kinh doanh dự án phim
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4001/BKHĐT-ĐTNN
        Cơ quan ban hànhBộ Kế hoạch và Đầu tư
        Người kýĐỗ Nhất Hoàng
        Ngày ban hành22/06/2015
        Ngày hiệu lực22/06/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 4001/BKHĐT-ĐTNN cấp giấy chứng nhận đầu tư hợp đồng hợp tác kinh doanh dự án phim

              Lịch sử hiệu lực Công văn 4001/BKHĐT-ĐTNN cấp giấy chứng nhận đầu tư hợp đồng hợp tác kinh doanh dự án phim

              • 22/06/2015

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 22/06/2015

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực