Công văn 4004/BKHĐT-ĐTNN

Công văn 4004/BKHĐT-ĐTNN năm 2015 về góp ý kiến cấp Giấy chứng nhận đăng kí đầu tư thành lập Công ty TNHH Gap International Sourcing (Việt Nam) do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4004/BKHĐT-ĐTNN cấp giấy chứng nhận đăng kí đầu tư 2015


B K HOẠCH VÀ ĐU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 4004/BKHĐT-ĐTNN
V/v góp ý kiến cấp GCNĐT thành lập Công ty TNHH Gap International Sourcing (Việt Nam)

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2015

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 3903/SKHĐT-ĐKĐT ngày 11 tháng 5 năm 2015 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh và hồ sơ kèm theo về việc cấp Giy chứng nhận đầu tư thành lập Công ty TNHH Gap International Sourcing (Việt Nam), Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Ngành nghề và mục tiêu hoạt động của Công ty:

- Mục tiêu “dịch vụ tư vn quản lý (CPC 8650)” là không trái với quy định và lộ trình thực hiện cam kết gia nhập WTO của Việt Nam (Biểu cam kết cụ thể về dịch vụ của Việt Nam trong WTO).

- Căn cứ Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam 2007 (VSIC 2007) ban hành theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/1/2007 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 337/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam, hoạt động “cung cấp dịch vụ kiểm tra điều kiện làm việc, điều kiện vệ sinh và an toàn đi với các bên cung ứng hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam của các công ty thuộc Tập đoàn Gap Inc.” được xếp vào mã 71200: kiểm tra và phân tích kỹ thuật.

Theo đó, mục tiêu “dịch vụ phân tích và kim định kỹ thuật”“cung cấp dịch vụ kim tra điu kiện làm việc, điều kiện vệ sinh và an toàn đi với các bên cung ứng hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam của các công ty thuộc Tập đoàn Gap Inc.” được quy định tại Biểu cam kết nêu trên như sau: “dịch vụ phân tích và kim định kỹ thuật (CPC 8676 ngoại trừ việc kiểm định và cấp giấy chứng nhận cho phương tiện vận tải)”: không hạn chế hiện diện thương mại; vì lý do an ninh quốc gia, việc tiếp cận một số khu vực địa lý có thể bị hạn chế.

Với các mục tiêu hoạt động nêu trên, đề nghị căn cứ ý kiến của Bộ Công Thương về việc đáp ứng các điều kiện đối với ngành nghề kinh doanh thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.

2. Các vn đ khác của dự án, đ nghị Quý Sở xem xét, thẩm tra theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi Quý Sở để tham khảo nghiên cứu và trình Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xem xét quyết định theo thẩm quyền./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND Tp.Hồ Chí Minh;
- Tổng cục Thống kê, Vụ GS&TĐĐT;
-
Lưu: VT.ĐTNN.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC
TRƯỞNG
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Đỗ
Nhất Hoàng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4004/BKHĐT-ĐTNN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4004/BKHĐT-ĐTNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/06/2015
Ngày hiệu lực22/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4004/BKHĐT-ĐTNN cấp giấy chứng nhận đăng kí đầu tư 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4004/BKHĐT-ĐTNN cấp giấy chứng nhận đăng kí đầu tư 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4004/BKHĐT-ĐTNN
        Cơ quan ban hànhBộ Kế hoạch và Đầu tư
        Người kýĐỗ Nhất Hoàng
        Ngày ban hành22/06/2015
        Ngày hiệu lực22/06/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Đầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 4004/BKHĐT-ĐTNN cấp giấy chứng nhận đăng kí đầu tư 2015

            Lịch sử hiệu lực Công văn 4004/BKHĐT-ĐTNN cấp giấy chứng nhận đăng kí đầu tư 2015

            • 22/06/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/06/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực