Công văn 4004/VPCP-QHQT

Công văn số 4004/VPCP-QHQT về việc xây dựng chương trình hợp tác quốc gia với IFAD do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4004/VPCP-QHQT xây dựng chương trình hợp tác quốc gia với IFAD


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 4004/VPCP-QHQT
V/v Xây dựng chương trình hợp tác quốc gia với IFAD

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Tài chính.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 4953/BKH-KTĐN ngày 12 tháng 7 năm 2007), Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ý kiến như sau:

- Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và Quỹ Quốc tế về phát triển nông nghiệp (IFAD) xây dựng văn kiện Chương trình cơ hội chiến lược quốc gia (COSOP) hợp tác giữa Việt Nam và IFAD trong giai đoạn 2008-2012, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

- Đồng ý thành lập Nhóm công tác liên ngành do cán bộ cấp vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm trưởng Nhóm, các thành viên là đại diện của Văn phòng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính để phối hợp cùng IFAD và các cơ quan, địa phương liên quan chuẩn bị và xây dựng Chương trình hợp tác trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, PTT Phạm Gia Khiêm (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Phúc, các Vụ: TH, NN, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT(2). 15

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4004/VPCP-QHQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4004/VPCP-QHQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/07/2007
Ngày hiệu lực18/07/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4004/VPCP-QHQT

Lược đồ Công văn 4004/VPCP-QHQT xây dựng chương trình hợp tác quốc gia với IFAD


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4004/VPCP-QHQT xây dựng chương trình hợp tác quốc gia với IFAD
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4004/VPCP-QHQT
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành18/07/2007
        Ngày hiệu lực18/07/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 4004/VPCP-QHQT xây dựng chương trình hợp tác quốc gia với IFAD

              Lịch sử hiệu lực Công văn 4004/VPCP-QHQT xây dựng chương trình hợp tác quốc gia với IFAD

              • 18/07/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 18/07/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực