Công văn 4005/BKHĐT-ĐTNN

Công văn 4005/BKHĐT-ĐTNN năm 2015 về góp ý kiến cấp Giấy chứng nhận đầu tư thành lập dự án do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4005/BKHĐT-ĐTNN cấp giấy chứng nhận đầu tư thành lập dự án đầu tư


B KẾ HOẠCH VÀ ĐU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4005/BKHĐT-ĐTNN
V/v góp ý kiến cấp GCNĐT thành lập dự án đầu tư của Công ty TNHH Bán lẻ và Giao nhận Recess

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2015

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn s 4467/SKHĐT-ĐKĐT ngày 26 tháng 5 năm 2015 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh và hồ sơ kèm theo đề nghị góp ý kiến cấp Giấy chứng nhận đầu tư thành lập dự án đầu tư của Công ty TNHH Bán lẻ và Giao nhận Recess, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Mục tiêu hoạt động của dự án:

 - Mục tiêu Thực hiện quyền nhập khẩu, quyền xuất khẩu, quyền phân phi bán buôn (không lập cơ sở bán buôn) và quyền phân phối bán lẻ (không lập cơ sở bán lẻ) các hàng hóa có mã HS theo Danh mục đính kèm h sơ” là không trái với quy định và lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam theo Thông tư số 34/2013/TT-BCT ngày 24/12/2013 của Bộ Công Thương.

- Mục tiêu “Dịch vụ kho bãi (CPC 742)”; Dịch vụ tư vấn quản lý (CPC 865, trừ tư vn tài chính, kế toán, pháp luật); “Dịch vụ nghiên cứu thị trường (CPC 864, trừ dịch vụ thăm dò ý kiến công chúng (CPC 86402))”; Các dịch vụ chuyển phát (CPC 7512)”; “Dịch vụ đại lý hoa hồng (CPCP 621, 61111, 6113, 6121); “Các dịch vụ máy tính, bao gồm: Dịch vụ lập trình (CPCP 8424), Dịch vụ tư vn liên quan ti lắp đặt phần cng máy tính (CPC 8410, Các dịch vụ máy tính khác (CPC 8499), Dịch vụ xử lý dữ liệu (CPC 843) (trừ kinh doanh đại lý cung cấp dịch vụ truy cập internet)”; “Dịch vụ trang trí gắn kết bên trong (CPC 5177)” là không trái với quy định và lộ trình thực hiện cam kết gia nhập WTO của Việt Nam (Biểu cam kết cụ thể về dịch vụ của Việt Nam trong WTO).

- Mục tiêu “Dịch vụ đại lý lữ hành và điu hành tour du lịch được quy định tại Biểu cam kết thương mại dịch vụ của Việt Nam trong WTO như sau: “Dịch vụ đại lý lữ hành và điều hành tour du lịch” (CPC 7471) là không hạn chế, ngoại trừ các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài được phép cung cấp dịch vụ dưới hình thức liên doanh với đối tác Việt Nam mà không bị hạn chế phần vốn góp của phía nước ngoài, hướng dẫn viên du lịch trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải là công dân Việt Nam. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ có vn đầu tư nước ngoài chỉ được phép cung cấp dịch vụ đưa khách vào du lịch Việt Nam (inbound) và lữ hành nội địa đối với khách vào du lịch Việt Nam như là một phn của dịch vụ đưa khách vào du lịch Việt Nam.

- Mục tiêu “Dịch vụ thương mại điện tử là không trái với quy định tại Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thương mại điện tử.

- Mục tiêu “Dịch vụ quản lý bất động sản” là không trái với quy định tại Luật Kinh doanh bất động sản số 63/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006.

Với các mục tiêu hoạt động nêu trên, khi xem xét cấp Giy chứng nhận đầu tư, đề nghị căn cứ ý kiến của các Bộ: Công Thương, Văn hóa, Th thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông về việc đáp ứng các điều kiện đi với ngành ngh kinh doanh thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.

2. Các vấn đề khác của dự án, đề nghị Quý Sở xem xét, thẩm tra theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là một số ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để Quý Sở tham khảo, nghiên cứu và trình Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xem xét, quyết định theo thẩm quyền./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND Tp.Hồ Chí Minh;
- Vụ GS&TĐĐT
- Lưu: VT, Cục ĐTNN.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Đỗ Nhất Hoàng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4005/BKHĐT-ĐTNN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4005/BKHĐT-ĐTNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/06/2015
Ngày hiệu lực22/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4005/BKHĐT-ĐTNN cấp giấy chứng nhận đầu tư thành lập dự án đầu tư


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4005/BKHĐT-ĐTNN cấp giấy chứng nhận đầu tư thành lập dự án đầu tư
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4005/BKHĐT-ĐTNN
        Cơ quan ban hànhBộ Kế hoạch và Đầu tư
        Người kýĐỗ Nhất Hoàng
        Ngày ban hành22/06/2015
        Ngày hiệu lực22/06/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Đầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4005/BKHĐT-ĐTNN cấp giấy chứng nhận đầu tư thành lập dự án đầu tư

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4005/BKHĐT-ĐTNN cấp giấy chứng nhận đầu tư thành lập dự án đầu tư

           • 22/06/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/06/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực