Công văn 4006/BKHĐT-ĐTNN

Công văn 4006/BKHĐT-ĐTNN năm 2015 về góp ý kiến hồ sơ điều chỉnh chuyển nhượng vốn, chuyển hình thức đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4006/BKHĐT-ĐTNN hồ sơ điều chỉnh chuyển nhượng vốn chuyển hình thức đầu tư


B KHOẠCH VÀ ĐU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4006/BKHĐT-ĐTNN
V/v góp ý kiến hồ sơ điều chỉnh chuyển nhượng của Công ty TNHH Max Logistics Hà Nội

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2015

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 1612/KH&ĐT-ĐTNN ngày 18 tháng 5 năm 2015 của Sở Kế hoạch và Đu tư thành phHà Nội và hồ sơ kèm theo đề nghị góp ý kiến về việc điều chỉnh chuyển nhượng vốn, chuyển hình thức đầu tư, cp Giấy chứng nhận đầu tư trong Công ty TNHH Max Logistics Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đu tư có ý kiến như sau:

1. Về việc chuyển nhượng, vốn, chuyển hình thức đầu tư:

1.1. V nguyên tc, việc chuyển nhượng 100% giá trị phần vốn góp của Công ty TNHH Max Logistics Hà Nội (100% vốn Việt Nam) cho Max Logistis Limited (Hong Kong), theo đó chuyển đổi hình thức đầu tư thành Công ty 100% vn nước ngoài là không trái với quy định của pháp luật. Các Bên phải thực hiện thủ tục điu chỉnh Giy chứng nhận đầu tư và phải tuân thủ các quy định tại Điều 17 Luật Đầu tư; Khoản 4 Điều 56 Nghị định 108/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn một số Điều của Luật Đầu tư;

1.2. Trường hợp Hợp đồng chuyển nhượng được chấp thuận, Bên chuyển nhượng có trách nhiệm nộp các loại thuế (nếu có phát sinh lợi nhuận) theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Về ngành nghề kinh doanh:

- Đối với các mục tiêu: “dịch vụ quản lý kho (CPC 742); dịch vụ đại lý vận tải (CPC 748)” vi tỷ lệ góp vn của bên nước ngoài 100% là phù hợp vi quy định và lộ trình thực hiện cam kết gia nhập WTO của Việt Nam (Biểu cam kết thương mại dịch vụ của Việt Nam trong WTO); đồng thời phù hợp với các quy định tại Nghị định s140/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về điều kiện kinh doanh dịch vụ logistics và gii hạn trách nhiệm đối với thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics.

Lưu ý: đề nghị doanh nghiệp ghi đúng tên dịch vụ theo biểu cam kết: “dịch vụ quản lý kho” thành “dịch vụ kho bãi”.

- Đi với mục tiêu: “đóng gói phục vụ cho mục đích giao nhận hàng hóa không có trong cam kết vdịch vụ giữa Việt Nam với WTO. Do đó, về nguyên tc Việt Nam không có nghĩa vụ phải chp thuận dịch vụ này.

Đnghị Quý Sở căn cứ ý kiến thẩm tra của Bộ Giao thông vận tải và Bộ Công Thương khi xem xét cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh sửa đổi các mục tiêu hoạt động nêu trên của doanh nghiệp.

3. Về hồ sơ: Đnghị Nhà đầu tư bổ sung báo cáo tài chính năm 2014 và bản xác nhận của ngân hàng đến thời điểm nộp hồ dự án (bản dịch hợp pháp) đchứng minh khả năng tài chính thực hiện dự án của nhà đầu tư.

4. Các vấn đề khác có liên quan, đề nghị Quý Sở xem xét theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi Quý Sở để tham khảo, nghiên cứu và trình y ban nhân dân thành phố Hà Nội xem xét, quyết định theo thẩm quyền./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND TP HN;
-
Vụ GS&TĐĐT;
-
Lưu: VT, Cục ĐTNN.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Đỗ Nhất Hoàng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4006/BKHĐT-ĐTNN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4006/BKHĐT-ĐTNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/06/2015
Ngày hiệu lực22/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4006/BKHĐT-ĐTNN hồ sơ điều chỉnh chuyển nhượng vốn chuyển hình thức đầu tư


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4006/BKHĐT-ĐTNN hồ sơ điều chỉnh chuyển nhượng vốn chuyển hình thức đầu tư
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4006/BKHĐT-ĐTNN
        Cơ quan ban hànhBộ Kế hoạch và Đầu tư
        Người kýĐỗ Nhất Hoàng
        Ngày ban hành22/06/2015
        Ngày hiệu lực22/06/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Đầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4006/BKHĐT-ĐTNN hồ sơ điều chỉnh chuyển nhượng vốn chuyển hình thức đầu tư

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4006/BKHĐT-ĐTNN hồ sơ điều chỉnh chuyển nhượng vốn chuyển hình thức đầu tư

           • 22/06/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/06/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực