Công văn 4006/TXNK-TGHQ

Công văn 4006/TXNK-TGHQ năm 2017 về xem xét lại trị giá hải quan mặt hàng sợi nhập khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4006/TXNK-TGHQ 2017 xem xét lại trị giá hải quan mặt hàng sợi nhập khẩu


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4006/TXNK-TGHQ
V/v trị giá hải quan

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty CP XNK Phúc Gia.
(Đ/c: số 6B4B Ngõ 217, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội)

Trả lời công văn số 28-08/CVPG-017 ngày 29/8/2017 của Công ty CP XNK Phúc Gia về việc đề nghị xem xét lại mức giá mặt hàng sợi nhập khẩu, Cục Thuế XNK có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 5 Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì trị giá hải quan là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên, được xác định tuần tự theo 6 phương pháp xác định trị giá hải quan quy định tại khoản 2 Điều này.

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì người khai hải quan tự kê khai, tự xác định trị giá hải quan theo các nguyên tắc và phương pháp xác định trị giá hải quan quy định tại Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014, Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, tính trung thực của các nội dung kê khai và kết quả tự xác định trị giá hải quan.

Cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra, bác bỏ trị giá khai báo, xác định trị giá, ấn định thuế theo quy định tại khoản 1 khoản 3 Điều 25 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015, khoản 3 Điều 6 Thông tư số 39/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính và khoản 1 Điều 39 Luật Quản lý thuế.

Đề nghị Công ty căn cứ hồ sơ thực tế nhập khẩu, đối với với các quy định nêu trên để khai báo và tính thuế theo đúng quy định. Trường hợp có vướng mắc thì liên hệ trực tiếp với cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để Công ty CP XNK Phúc Gia biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TGHQ (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4006/TXNK-TGHQ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4006/TXNK-TGHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/10/2017
Ngày hiệu lực18/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4006/TXNK-TGHQ

Lược đồ Công văn 4006/TXNK-TGHQ 2017 xem xét lại trị giá hải quan mặt hàng sợi nhập khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4006/TXNK-TGHQ 2017 xem xét lại trị giá hải quan mặt hàng sợi nhập khẩu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4006/TXNK-TGHQ
        Cơ quan ban hànhCục thuế xuất nhập khẩu
        Người kýNguyễn Hoàng Tuấn
        Ngày ban hành18/10/2017
        Ngày hiệu lực18/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 4006/TXNK-TGHQ 2017 xem xét lại trị giá hải quan mặt hàng sợi nhập khẩu

         Lịch sử hiệu lực Công văn 4006/TXNK-TGHQ 2017 xem xét lại trị giá hải quan mặt hàng sợi nhập khẩu

         • 18/10/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 18/10/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực