Công văn 4011/TCHQ-KTTT

Công văn số 4011/TCHQ-KTTT về việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 4011/TCHQ-KTTT khai bổ sung hồ sơ khai thuế đã được thay thế bởi Công văn 4118/TCHQ-GSQL thông báo các văn bản không còn giá trị thực hiện và được áp dụng kể từ ngày 13/07/2009.

Nội dung toàn văn Công văn 4011/TCHQ-KTTT khai bổ sung hồ sơ khai thuế


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 4011/TCHQ-KTTT
V/v khai bổ sung hồ sơ khai thuế

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Hải quan Lào Cai.

Trả lời công văn số 730/HQLC-NV ngày 05/8/2008 của Cục Hải quan Lào Cai báo cáo vướng mắc về khai bổ sung hồ sơ khai thuế; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Trường hợp người nộp thuế tự phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp có sai sót và thực hiện khai bổ sung trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan theo quy định tại Điều 34 Luật quản lý thuế, thì được khai bổ sung, không bị xử phạt vi phạm thủ tục hành chính thuế, thiếu thuế, trốn thuế nhưng bị phạt chậm nộp thuế (nếu có).

2. Trường hợp người nộp thuế tự phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp có sai sót, có văn bản đề nghị được khai bổ sung nhưng ngoài thời hạn quy định tại Điều 34 Luật quản lý thuế thì không được khai bổ sung theo quy định tại Điều này và các nội dung hướng dẫn liên quan tại các văn bản hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế. Cơ quan hải quan khi tiếp nhận khai báo này của doanh nghiệp phải kiểm tra, ấn định thuế, xử phạt chậm nộp thuế (nếu có) và xử phạt vi phạm hành chính khác theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết và thực hiện đúng quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (Bộ Tài chính);
- Vụ PC, Vụ GSQL (TCHQ);
- HQ tỉnh, thành phố; (để biết, thực hiện thống nhất)
- Lưu VT, KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4011/TCHQ-KTTT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4011/TCHQ-KTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/08/2008
Ngày hiệu lực20/08/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/07/2009
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4011/TCHQ-KTTT khai bổ sung hồ sơ khai thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 4011/TCHQ-KTTT khai bổ sung hồ sơ khai thuế
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu4011/TCHQ-KTTT
       Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
       Người kýNguyễn Ngọc Túc
       Ngày ban hành20/08/2008
       Ngày hiệu lực20/08/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/07/2009
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4011/TCHQ-KTTT khai bổ sung hồ sơ khai thuế

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4011/TCHQ-KTTT khai bổ sung hồ sơ khai thuế