Công văn 4011/VPCP-KSTT

Công văn 4011/VPCP-KSTT năm 2021 thực hiện dự án xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4011/VPCP-KSTT 2021 Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Sản xuất căn cước công dân


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4011/VPCP-KSTT
V/v thực hiện dự án xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét báo cáo của Bộ Công an tại văn bản số 428/BC-BCA-V01 ngày 15 tháng 5 năm 2021 về tiến độ thực hiện dự án xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án Sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân và ý kiến của các Bộ: Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Nội vụ, Ủy ban Dân tộc, Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Giao Bộ Công an chủ trì:

a) Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương tiếp tục hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Hệ thống Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân, bảo đảm dữ liệu chính xác, minh bạch, thống nhất, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, sẵn sàng tng kết và vận hành chính thức cùng thời điểm Luật cư trú có hiệu lực. Trong quá trình trin khai kịp thời đánh giá, chấn chỉnh, xử lý vi phạm để bảo đảm quyền, lợi ích của người dân cũng như động viên, khen thưởng hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền khen thưởng đối với các t chức, cá nhân có thành tích trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

b) Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, thiết lập Hệ thống định danh và xác thực điện tử trên cơ sở khai thác thông tin từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân.

c) Phối hợp với Bộ Tư pháp, các bộ, ngành, địa phương đề xuất các giải pháp cấp giấy tờ cư trú hoặc xác nhận cư trú đối với các trường hợp còn có khó khăn, vướng mắc liên quan đến các vấn đề về quốc tịch đthực hiện tốt công tác quản lý và bảo đảm quyền, lợi ích của người dân.

2. Giao Bộ Tư pháp:

a) Chủ trì đẩy nhanh tiến độ xây dựng Cơ sở dữ liệu về hộ tịch, kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

b) Chủ trì phối hợp với Bộ Công an, các bộ, địa phương trong tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến vấn đề về quốc tịch cho các trường hp không có quốc tịch Việt Nam hoặc chưa xác định được quốc tịch Việt Nam, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

3. Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Công an trong đánh giá về an toàn thông tin các cơ sở dữ liệu có nhu cầu kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo đảm an toàn thông tin mạng trước khi kết nối và bảo đảm việc kết nối thông suốt, liên tục, hiệu quả.

4. Bộ Nội vụ (Ban Tôn giáo Chính phủ) chủ trì, phối hợp hướng dẫn những vướng mắc liên quan đến xác định tôn giáo trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và quá trình cấp Căn cước công dân, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

5. Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Công an xây dựng quy định về phí, lệ phí khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên cơ sở Đề án thu phí, lệ phí do Bộ Công an đề xuất.

6. Các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoàn thiện cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin thuộc thẩm quyền qun lý, bảo đảm an toàn thông tin mạng, an ninh mạng và phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an trong kết nối, tích hp, chia sẻ, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư và góp phần xây dựng Chính phủ điện tử.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan, địa phương liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg (để b/c);
- VPCP: BTC
N, Trợ lý TTg,
các Vụ: NC, QHĐP, TCCV;
- Lưu: VT, KSTT(2).
TM

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Trần Văn Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4011/VPCP-KSTT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4011/VPCP-KSTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/06/2021
Ngày hiệu lực16/06/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcQuyền dân sự, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 tháng trước
(16/06/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4011/VPCP-KSTT 2021 Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Sản xuất căn cước công dân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4011/VPCP-KSTT 2021 Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Sản xuất căn cước công dân
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4011/VPCP-KSTT
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýTrần Văn Sơn
        Ngày ban hành16/06/2021
        Ngày hiệu lực16/06/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcQuyền dân sự, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 tháng trước
        (16/06/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 4011/VPCP-KSTT 2021 Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Sản xuất căn cước công dân

             Lịch sử hiệu lực Công văn 4011/VPCP-KSTT 2021 Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Sản xuất căn cước công dân

             • 16/06/2021

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 16/06/2021

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực