Công văn 4016/GSQL-GQ1

Công văn 4016/GSQL-GQ1 năm 2019 về xuất trả điện thoại cũ qua sử dụng do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4016/GSQL-GQ1 2019 xuất trả điện thoại cũ qua sử dụng


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4016/GSQL-GQ1
V/v xuất trả điện thoại cũ qua sử dụng

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Công nghệ VIVO.
(Đ/c: Phòng T15-02, tầng 15 Lottery Tower, số 77 Trần Nhân Tôn, Phường 9, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số công văn đề ngày 16/9/2019 của Công ty TNHH Công nghệ VIVO về việc xuất trả điện thoại cũ đã qua sử dụng ra nước ngoài, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/4/2015 của Tổng cục Hải quan, trường hợp Công ty TNHH Công nghệ VIVO xuất trả điện thoại đã qua sử dụng cho đối tác nước ngoài thì mã loại hình sử dụng trên tờ khai xuất khẩu là H21- Xuất khẩu hàng khác.

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 19 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 thì: “Người nộp thuế đã nộp thuế nhập khẩu nhưng hàng hóa nhập khu phải tái xuất được hoàn thuế nhập khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu.”

Căn cứ khoản 2 Điều 19 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 thì: “Hàng hóa quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này được hoàn thuế khi chưa qua sử dụng, gia công, chế biến”.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Công nghệ VIVO xut trả điện thoại đã qua sử dụng cho đối tác nước ngoài thì không đáp ứng điều kiện để được hoàn thuế nhập khẩu.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty TNHH Công nghệ VIVO được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Tổng cụ
c;
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Đức Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4016/GSQL-GQ1

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4016/GSQL-GQ1
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/10/2019
Ngày hiệu lực08/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4016/GSQL-GQ1

Lược đồ Công văn 4016/GSQL-GQ1 2019 xuất trả điện thoại cũ qua sử dụng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4016/GSQL-GQ1 2019 xuất trả điện thoại cũ qua sử dụng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4016/GSQL-GQ1
        Cơ quan ban hànhCục Giám sát quản lý về hải quan
        Người kýTrần Đức Hùng
        Ngày ban hành08/10/2019
        Ngày hiệu lực08/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 4016/GSQL-GQ1 2019 xuất trả điện thoại cũ qua sử dụng

            Lịch sử hiệu lực Công văn 4016/GSQL-GQ1 2019 xuất trả điện thoại cũ qua sử dụng

            • 08/10/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/10/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực