Công văn 402/TCHQ-TXNK

Công văn 402/TCHQ-TXNK về chính sách thuế đối với dự án đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 402/TCHQ-TXNK chính sách thuế đối với dự án đầu tư


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 402/TCHQ-TXNK
V/v chính sách thuế đối với dự án đầu tư

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH VN Chen Lain Metal,
(Lô A3.3, A3.4 KCN Chơn Thành, Huấn Chơn Thành, Bình Phước)
- Cục Hải quan tỉnh Bình Phước.

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 012012/CL01 ngày 11/01/2012 của Công ty TNHH VN Chen Lain Metal về việc xin miễn thuế nhập khẩu Dự án đầu tư vào vùng đặc biệt khó khăn. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ quy định tại khoản 15 Điều 16 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ và phần B mục II Thông tư số 149/2005/NĐ-CP">02/2007/TT-BTM ngày 02/02/2007 của Bộ Thương mại thì dự án đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 149/2005/NĐ-CP nêu trên được miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư trong thời hạn 5 (năm) năm, kể từ ngày bắt đầu sản xuất.

Căn cứ quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 149/2005/NĐ-CP thì toàn bộ các huyện, thị xã của tỉnh Bình Phước thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 27 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP thì dự án khuyến khích đầu tư đã được cấp giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư có mức ưu đãi về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu cao hơn mức ưu đãi quy định tại Nghị định này thì tiếp tục thực hiện theo mức ưu đãi cho thời gian còn lại; trường hợp trong giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư quy định mức ưu đãi về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thấp hơn mức ưu đãi quy định tại Nghị định này thì được hưởng mức ưu đãi theo quy định của Nghị định này cho thời gian ưu đãi còn lại của dự án.

2. Trường hợp dự án của Công ty TNHH VN Chen Lain Metal theo các hồ sơ gửi kèm và trình bày tại công văn số 012012/CL01 thì dự án được cấp giấy phép đầu tư trước ngày Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ có hiệu lực, đầu tư vào huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. Đây là địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn ban hành kèm theo Nghị định số 149/2005/NĐ-CP nêu trên, do đó nếu Công ty nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để phục vụ sản xuất của dự án thì được miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 5 (năm) năm, kể từ ngày bắt đầu sản xuất.

Hồ sơ, thủ tục để được miễn thuế thực hiện theo quy định tại Điều 11, Điều 101, Điều 102, Điều 103, Điều 104 Thông tư số 194/2011/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH VN Chen Lain Metal và Cục Hải quan tỉnh Bình Phước được biết và thực hiện.

 

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
Lỗ Thị Nhụ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 402/TCHQ-TXNK

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 402/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 04/02/2012
Ngày hiệu lực 04/02/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Đầu tư, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 402/TCHQ-TXNK

Lược đồ Công văn 402/TCHQ-TXNK chính sách thuế đối với dự án đầu tư


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 402/TCHQ-TXNK chính sách thuế đối với dự án đầu tư
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 402/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải quan
Người ký Lỗ Thị Nhụ
Ngày ban hành 04/02/2012
Ngày hiệu lực 04/02/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Đầu tư, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 11 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 402/TCHQ-TXNK chính sách thuế đối với dự án đầu tư

Lịch sử hiệu lực Công văn 402/TCHQ-TXNK chính sách thuế đối với dự án đầu tư

  • 04/02/2012

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 04/02/2012

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực