Công văn 40201/CT-HTr

Công văn 40201/CT-HTr năm 2014 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 40201/CT-HTr 2014 chính sách thuế giá trị gia tăng


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 40201/CT-HTr
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2014

 

Kính gửi:

Công ty cổ phần Siêu Thanh Hà Nội
(Địa chỉ: số 5 Nguyễn Ngọc Vũ, P. Trung Hòa, Q. cầu Giấy, Hà Nội)
MST: 0100233103

Trả lời công văn số 2207/KTST/2014 ngày 22/7/2014 và công văn số 2307/KTST/2014 ngày 23/7/2014 của Công ty cổ phần Siêu Thanh Hà Nội, Cục thuế Thành phố Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Tiết c, Khoản 1, Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định khai thuế giá trị gia tăng:

"c) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế. "

- Căn cứ Tiết c, Khoản 3, Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng quy định phương pháp khấu trừ thuế:

" c) Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập có thực hiện đầu tư, mua sắm tài sản cố định, máy móc, thiết bị có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên ghi trên hoá đơn mua tài sản cố định, máy móc, thiết bị, kể cả hoá đơn mua tài sản cố định, máy móc, thiết bị trước khi thành lập (không bao gồm ô tô chở người từ 9 cho ngồi trở xuống của cơ sở kinh doanh không hoạt động vận tải, du lịch, khách sạn); tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam theo hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ.

...

Cơ sở kinh doanh hướng dẫn tại điểm b, c khoản này phải gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp cùng với hồ sơ đăng ký thuế. "

- Căn cứ công văn số 2616/TCT-CS ngày 10/7/2014 của Tổng Cục Thuế hướng dẫn phương pháp tính thuế GTGT của doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập quy định:

" Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập có hóa đơn mua tài sản cố định, máy móc, thiết bị nhưng máy móc, thiết bị chưa đạt tiêu chuẩn là tài sản cố định hoặc có hóa đơn mua công cụ, dụng cụ vẫn được chấp nhận để tổng hợp vào tổng giá trị của tài sản cố định, máy móc, thiết bị đầu tư, mua sắm; nếu có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên thì doanh nghiệp, hợp tác xã được đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế. "

Căn cứ các quy định trên, Cục Thuế Thành phố Hà Nội trả lời nguyên tắc như sau:

+ Trường hợp Công ty có chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh thì chi nhánh phải nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh, nếu chi nhánh không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của Công ty. Đề nghị Công ty căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế để thực hiện.

+ Trường hợp Công ty thành lập doanh nghiệp mới nếu đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Khoản 3, Điều 12 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài Chính và hướng dẫn tại công văn số 2616/TCT-CS ngày 10/7/2014 của Tổng Cục Thuế thì doanh nghiệp mới thành lập được áp dụng phương pháp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

Cục thuế Thành phố Hà Nội thông báo để Công ty cổ phần Siêu Thanh Hà Nội biết và áp dụng theo đúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 

 

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Thái Dũng Tiến

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 40201/CT-HTr

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu40201/CT-HTr
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/08/2014
Ngày hiệu lực19/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 40201/CT-HTr

Lược đồ Công văn 40201/CT-HTr 2014 chính sách thuế giá trị gia tăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 40201/CT-HTr 2014 chính sách thuế giá trị gia tăng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu40201/CT-HTr
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýThái Dũng Tiến
        Ngày ban hành19/08/2014
        Ngày hiệu lực19/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 40201/CT-HTr 2014 chính sách thuế giá trị gia tăng

            Lịch sử hiệu lực Công văn 40201/CT-HTr 2014 chính sách thuế giá trị gia tăng

            • 19/08/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/08/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực