Công văn 4021/GSQL-GQ2

Công văn 4021/GSQL-GQ2 năm 2019 về thủ tục đối với mặt hàng thực phẩm đông lạnh nhập khẩu để gia công cho nước ngoài do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4021/GSQL-GQ2 2019 thủ tục đối với mặt hàng thực phẩm đông lạnh nhập khẩu gia công


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4021/GSQL-GQ2
V/v thủ tục đối với mặt hàng thực phẩm đông lạnh nhập khẩu để gia công cho nước ngoài

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Máy tính Tân An Thịnh Việt Nam.
(Đ/c: 619 Lô 22 Đông Khê, phường Đông Khê, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng)

Trả lời công văn không số đề ngày 16/09/2019 của Công ty TNHH Máy tính Tân An Thịnh Việt Nam về việc hướng dẫn thủ tục đối với mặt hàng thực phẩm đông lạnh nhập khẩu để gia công với nước ngoài. Về việc này, Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về gia công hàng hóa cho thương nhân nước ngoài: thực hiện theo quy định tại Điều 38 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương. Theo đó, thương nhân Việt Nam được được nhận gia công hàng hóa hp pháp cho thương nhân nước ngoài trừ hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu; hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu. Trường hợp hàng hóa thuộc danh mục đầu tư kinh doanh có điều kiện, chỉ các thương nhân đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định về sản xuất, kinh doanh mặt hàng đó mới được gia công xuất khẩu cho nước ngoài. Trường hợp hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, thương nhân chỉ được ký hợp đồng gia công cho thương nhân nước ngoài sau khi được Bộ Công Thương cấp Giấy phép.

2. Về kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu để gia công:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 4, khoản 7 Điều 13 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ thì đối với trường hợp hàng hóa là sản phẩm, nguyên liệu sản xuất, nhập khẩu chỉ dùng để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu hoặc phục vụ cho việc sản xuất nội bộ của tổ chức, cá nhân không tiêu thụ tại thị trường trong nước thì được miễn thực hiện thủ tục tự công bố sản phẩm, miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm.

3. Về kiểm dịch đối với hàng hóa:

- Về việc kiểm dịch nhập khẩu động vật, sản phẩm động vật trên cạn để gia công, chế biến hàng xuất khẩu được quy định tại Điều 11 Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Về việc kiểm dịch nhập khẩu động vật, sản phẩm động vật thủy sản để gia công, chế biến hàng thực phẩm xuất khẩu được quy định tại Điều 14 Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 1 Thông tư số 36/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Do đó, đề nghị Công ty đối chiếu với các quy định trên đ thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hưng dẫn cụ thể.

Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- P.TCT Mai Xuân Thành (để b/c);
- Lưu: VT, GQ2 (2b)
.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4021/GSQL-GQ2

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4021/GSQL-GQ2
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/10/2019
Ngày hiệu lực10/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4021/GSQL-GQ2 2019 thủ tục đối với mặt hàng thực phẩm đông lạnh nhập khẩu gia công


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4021/GSQL-GQ2 2019 thủ tục đối với mặt hàng thực phẩm đông lạnh nhập khẩu gia công
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4021/GSQL-GQ2
        Cơ quan ban hànhCục Giám sát quản lý về hải quan
        Người kýVũ Lê Quân
        Ngày ban hành10/10/2019
        Ngày hiệu lực10/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4021/GSQL-GQ2 2019 thủ tục đối với mặt hàng thực phẩm đông lạnh nhập khẩu gia công

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4021/GSQL-GQ2 2019 thủ tục đối với mặt hàng thực phẩm đông lạnh nhập khẩu gia công

           • 10/10/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/10/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực