Công văn 4021/VPCP-KGVX

Công văn 4021/VPCP-KGVX năm 2016 về ban hành Nghị định quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn nhà nước do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4021/VPCP-KGVX quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn nhà nước 2016


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4021/VPCP-KGVX
V/v Nghị định quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn nhà nước

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2016

 

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông.

Về đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông tại văn bản số 4359/BTTTT-THH ngày 31 tháng 12 năm 2015 và văn bn s 1153/BTTTT-THH ngày 14 tháng 4 năm 2016 về việc ban hành Nghị định quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vn nhà nước (sau đây gọi tt là Nghị định), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý Văn phòng Chính phủ phi hp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Tin học Việt Nam, Hiệp hội Phn mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và các cơ quan liên quan rà soát kỹ dự tho Nghị định, bảo đảm tháo gỡ tối đa các vấn đề vướng mắc trong quy trình đầu tư, mua sắm, thuê dịch vụ, sản phẩm công nghệ thông tin theo tinh thn của Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử trước khi trình Thủ tưng Chính phủ ký ban hành.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Thông tin và Truyền thông biết, thực hiện./

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để b/c);
- Các Bộ: TC, KHĐT, TP;
- Hội Tin học Việt Nam;
- Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam
;
- Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Lê Mạnh Hà, các Vụ: KTTH, KTN, PL, TH, KHTC, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX(3b).HMT.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

L
ê Mạnh Hà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4021/VPCP-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4021/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/05/2016
Ngày hiệu lực27/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4021/VPCP-KGVX quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn nhà nước 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4021/VPCP-KGVX quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn nhà nước 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4021/VPCP-KGVX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýLê Mạnh Hà
        Ngày ban hành27/05/2016
        Ngày hiệu lực27/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 4021/VPCP-KGVX quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn nhà nước 2016

             Lịch sử hiệu lực Công văn 4021/VPCP-KGVX quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn nhà nước 2016

             • 27/05/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 27/05/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực