Công văn 4023/TCHQ-KTTT

Công văn số 4023/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thuế nhập khẩu hàng hoá tài sản cố định đối với dự án ưu đãi đầu tư

Công văn 4023/TCHQ-KTTT thuế nhập khẩu hàng hoá tài sản cố định dự án ưu đãi đầu tư đã được thay thế bởi Công văn 4118/TCHQ-GSQL thông báo các văn bản không còn giá trị thực hiện và được áp dụng kể từ ngày 13/07/2009.

Nội dung toàn văn Công văn 4023/TCHQ-KTTT thuế nhập khẩu hàng hoá tài sản cố định dự án ưu đãi đầu tư


TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4023/TCHQ-KTTT
V/v:thuế nhập khẩu hàng hoá tài sản cố định đối với dự án ưu đãi đầu tư

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục hải quan các tỉnh, thành phố

Thời gian vừa qua, thực hiện Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 8/12/2005 của Chính phủ; Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính có một số vướng mắc về thuế nhập khẩu thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải nhập khẩu tạo tài sản cố định của dự án ưu đãi đầu tư. Để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện được thống nhất, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện như sau:

1. Theo quy định tại Điểm 3, Điều 27, Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính tại công văn số 6848/BTC-CST ngày 02/6/2006; Bộ Thương mại tại công văn số 3796/TM-KHĐT ngày 20/6/2006 hướng dẫn các địa phưong xác nhận hàng hoá nhập khẩu tạo tài sản cố định của doanh nghiệp ưu đãi đầu tư, thì:

Đối với các Dự án có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư trước ngày 01/1/2006 (cơ chế cũ) phải có Danh Mục hàng hoá nhập khẩu miễn thuế do Bộ Thương mại hoặc cơ quan được Bộ Thương mại uỷ quyền cấp. Hàng hoá nhập khẩu miễn thuế để tạo tài sản cố định nhưng chưa nhập khẩu hoặc mới nhập khẩu một phần thì cho miễn thuế nhập khẩu phần còn lại theo đúng quy định ưu đãi thuế tại Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền cấp. Bộ Thương mại hoặc cơ quan được Bộ Thương mại uỷ quyền tiếp tục cấp kế hoạch nhập khẩu và Danh Mục hàng hoá nhập khẩu miễn thuế cho số hàng hoá nhập khẩu tạo tài sản cố định còn lại đó. Cơ quan Hải quan căn cứ vào Danh Mục hàng hoá nhập khẩu miễn thuế do cơ quan có thẩm quyền cấp để làm thủ tục miễn thuế nhập khẩu cho doanh nghiệp.

Các trường hợp hàng hoá nhập khẩu để tạo tài sản cố định được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi  đầu tư  từ ngày 01/1/2006 (cơ chế mới), thì đối tượng nộp thuế tự xác định và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai chính xác, trung thực các mặt hàng thuộc diện được miễn thuế khi đăng ký tờ khai hải quan.

2. Đối với các dự án đầu tư nước ngoài được cấp Giấy phép đầu tư từ ngày và dự án đầu tư trong nước; Thủ tục thực hiện:

Theo hướng dẫn tại Mục I, Phần D Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày của Bộ Tài chính, hồ sơ doanh nghiệp phải nộp gồm:

- Danh Mục hàng hoá nhập khẩu miễn thuế (đối tượng nộp thuế tự chịu trách nhiệm về bản danh Mục này);

- Bản cam kết sử dụng đúng Mục đích được miễn thuế của đối tượng nộp thuế;

- Giấy báo trúng thầu kèm theo hợp đồng cung cấp hàng hoá (đối với trường hợp tổ chức cá nhân trúng thầu nhập khẩu hoặc uỷ thác nhập khẩu hàng hoá) trong đó có quy định giá trúng thầu không bao gồm thuế nhập khẩu;

- Hợp đồng uỷ thác nhập khẩu (nếu có).

Doanh nghiệp khi nhập khẩu hàng hoá miễn thuế tạo tài sản cố định lần đầu, phải tự kê khai Danh Mục hàng hoá nhập khẩu miễn thuế để tạo tài sản cố định của dự án khuyến khích đầu tư và lập phiếu theo dõi trừ lùi (theo mẫu của cơ quan Hải quan) và đăng ký với Cục Hải quan nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính hoặc cơ quan Hải quan nơi thuận tiện, trong trường hợp nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính không có cơ quan Hải quan (Danh Mục và phiếu trừ lùi lập thành 02 bản). Ngoài ra, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải xuất trình bản chính và nộp bản sao Giấy phép đầu tư cho cơ quan Hải quan để có căn cứ làm thủ tục miễn thuế nhập khẩu. Doanh nghiệp có dự án khuyến khích đầu tư trong nước phải xuất trình bản chính và nộp bản sao  Giấy phép kinh doanh nộp cho cơ quan Hải quan để kiểm tra ngành nghề, lĩnh vực và địa bàn được hưởng ưu đãi đầu tư.

Cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục hải quan căn cứ vào hồ sơ doanh nghiệp nộp, đối chiếu với các quy định hiện hành để thực hiện việc miễn thuế cụ thể cho từng lô hàng.

3. Về việc xác định hàng hoá nhập khẩu tạo tài sản cố định, Bộ Tài chính đã có ý kiến chỉ đạo lấy chuẩn mực kế toán Việt Nam theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 về việc ban hành và công bố chuẩn mực kề toán Việt Nam và Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định để xác định tài sản cố định. Theo đó, máy móc, thiết bị tạo tài sản cố định phải đảm bảo tiêu chuẩn ghi nhận sau:

- Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó;

- Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy;

- Thời gian sử dụng ước tính trên một năm;

- Có giá trị từ 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) trở lên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố được biết và thực hiện, Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc thì báo cáo về Tổng cục Hải quan (Vụ KTTT) để có hướng dẫn tiếp./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 
 


Đặng Thị Bình An

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4023/TCHQ-KTTT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4023/TCHQ-KTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/08/2006
Ngày hiệu lực31/08/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/07/2009
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4023/TCHQ-KTTT

Lược đồ Công văn 4023/TCHQ-KTTT thuế nhập khẩu hàng hoá tài sản cố định dự án ưu đãi đầu tư


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4023/TCHQ-KTTT thuế nhập khẩu hàng hoá tài sản cố định dự án ưu đãi đầu tư
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4023/TCHQ-KTTT
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýĐặng Thị Bình An
        Ngày ban hành31/08/2006
        Ngày hiệu lực31/08/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/07/2009
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 4023/TCHQ-KTTT thuế nhập khẩu hàng hoá tài sản cố định dự án ưu đãi đầu tư

          Lịch sử hiệu lực Công văn 4023/TCHQ-KTTT thuế nhập khẩu hàng hoá tài sản cố định dự án ưu đãi đầu tư