Công văn 4024/BHXH-CSYT

Công văn 4024/BHXH-CSYT về thông báo cơ sở khám chữa bệnh ban đầu cho đối tượng tỉnh ngoài đăng ký do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4024/BHXH-CSYT thông báo cơ sở KCB ban đầu cho đối tượng tỉnh ngoài đăng ký


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 4024/BHXH-CSYT
V/v thông báo cơ sở KCB ban đầu cho đối tượng tỉnh ngoài đăng ký

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2008

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương

Ngày 10/7/2008, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có công văn số 2144/BHXH-GĐYT về việc giải quyết vướng mắc KCB BHYT tại Hội nghị giao ban BHYT năm 2008, theo đó đối tượng có thẻ BHYT đăng ký KCB ban đầu ở tỉnh khác chỉ được đăng ký từ tuyến huyện và tương đương trở xuống. Hiện nay, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương vẫn đang thông báo các cơ sở đăng ký KCB ban đầu thuộc tuyến tỉnh và tương đương cho tỉnh bạn. Vì vậy, đề nghị Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm túc hướng dẫn tại công văn trên, cụ thể như sau:

- Thông báo các cơ sở khám chữa bệnh BHYT có đăng ký khám chữa bệnh ban đầu cho tỉnh ngoài từ tuyến huyện và tương đương trở xuống.

- Chỉ phát hành thẻ đăng ký KCB ban đầu tại tỉnh khác từ cơ sở KCB tuyến huyện và tương đương trở xuống.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TGĐ Nguyễn Đình Khương (để b/c);
- Lưu VT, CSYT.

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
KT. TRƯỞNG BAN THỰC HIỆN CS BHYT
PHÓ TRƯỞNG BAN  
Lê Ngọc Báu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4024/BHXH-CSYT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4024/BHXH-CSYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/11/2008
Ngày hiệu lực25/11/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4024/BHXH-CSYT thông báo cơ sở KCB ban đầu cho đối tượng tỉnh ngoài đăng ký


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4024/BHXH-CSYT thông báo cơ sở KCB ban đầu cho đối tượng tỉnh ngoài đăng ký
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4024/BHXH-CSYT
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýLê Ngọc Báu
        Ngày ban hành25/11/2008
        Ngày hiệu lực25/11/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 4024/BHXH-CSYT thông báo cơ sở KCB ban đầu cho đối tượng tỉnh ngoài đăng ký

             Lịch sử hiệu lực Công văn 4024/BHXH-CSYT thông báo cơ sở KCB ban đầu cho đối tượng tỉnh ngoài đăng ký

             • 25/11/2008

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 25/11/2008

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực