Công văn 4024/TCHQ-KTTT

Công văn số 4024/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc trong quá trình xác định trị giá tính thuế

Nội dung toàn văn Công văn 4024/TCHQ-KTTT vướng mắc trong quá trình xác định trị giá tính thuế


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4024/TCHQ-KTTT
V/v: Vướng mắc nghiệp vụ trị giá tính thuế

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2006 

Kính gửi: Cục hải quan Lạng Sơn

Trả lời công văn số 770/QĐ-HQLS ngày 02/8/2006 của Cục Hải quan Lạng Sơn về việc vướng mắc trong quá trình xác định trị giá tính thuế. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1/ Đối với vướng mắc tại Điểm 1, Tổng cục hướng dẫn như sau:

- Đối với trường hợp có tờ khai trị giá, khi xác định giá trên hệ thống GTT22, nếu hệ thống GTT22 chuyển sang Mục Xác định giá dùng bảng giá tối thiểu (theo Mục 3.5.1.2 Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống GTT22), thì cán bộ cập nhập phải chọn "nút GATT" ở bên trái cuối màn hình của hệ thống GTT22 để chuyển về xác định giá theo GATT và thực hiện các thao tác tiếp theo bình thường.

- Đối với trường hợp không có tờ khai trị giá (do không thuộc đối tượng phải khai tờ khai trị giá) thì cập nhật bình thường như trước đây. Về vấn đề này, Tổng cục sẽ xem xét và Điều chỉnh lại trong thời gian tới.

2/ Trả lời vướng mắc tại Điểm 2:

Đối với trường hợp này, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan Lạng Sơn tra cứu thông tin trên hệ thống GTT22, mở rộng khái niệm hàng tương tự, giống hệt theo Điểm 4.3.4 công văn số 3263/TCHQ-KTTT ngày 19/7/2006 của Tổng cục Hải quan, sau đó xác định trị giá tính thuế theo đúng quy định tại Nghị định số 155/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ, Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Lạng Sơn biết và thực hiện./.Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4024/TCHQ-KTTT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4024/TCHQ-KTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/08/2006
Ngày hiệu lực31/08/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4024/TCHQ-KTTT vướng mắc trong quá trình xác định trị giá tính thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4024/TCHQ-KTTT vướng mắc trong quá trình xác định trị giá tính thuế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4024/TCHQ-KTTT
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýĐặng Thị Bình An
        Ngày ban hành31/08/2006
        Ngày hiệu lực31/08/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4024/TCHQ-KTTT vướng mắc trong quá trình xác định trị giá tính thuế

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4024/TCHQ-KTTT vướng mắc trong quá trình xác định trị giá tính thuế

           • 31/08/2006

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/08/2006

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực