Công văn 4024/VPCP-QHQT

Công văn số 4024/VPCP-QHQT về việc cuộc họp giữa kỳ Ủy ban liên Chính phủ Việt-Lào tại Viêng-chăn (Lào) do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4024/VPCP-QHQT cuộc họp giữa kỳ Ủy ban liên Chính phủ Việt-Lào tại Viêng-chăn


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 4024/VPCP-QHQT
V/v cuộc họp giữa kỳ Ủy ban liên Chính phủ Việt-Lào tại Viêng-chăn (Lào)

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2007

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Công an, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa-Thông tin, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công nghiệp, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường;
- Các Tập đoàn: Điện lực Việt Nam, Cao su Việt Nam, Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam;
- Tổng công ty Hóa chất Việt Nam;
- Công ty cổ phần phát triển thủy điện Việt - Lào.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 4999/BKH-KTĐN ngày 16 tháng 7 năm 2007 về việc tổ chức cuộc họp giữa kỳ Ủy ban liên Chính phủ Việt - Lào tại Viêng-chăn (Lào), Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý tổ chức cuộc họp giữa kỳ Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào tại Viêng-chăn từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 7 năm 2007. Giao Phó Chủ tịch Phân ban Việt Nam phối hợp với phía Bạn đồng chủ trì cuộc họp giữa kỳ.

2.. Đồng ý nội dung cuộc họp giữa kỳ như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và các đơn vị có liên quan chuẩn bị tốt nội dung trao đổi với Bạn.

3. Các Bộ, ngành và các doanh nghiệp nêu trên cử đại diện là cán bộ cấp Vụ hoặc tương đương tham dự cuộc họp giữa kỳ, gửi danh sách đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp.

- Đoàn tiền trạm do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các đại diện Bộ Tài chính đi Lào từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 7 năm 2007.

- Phó Chủ tịch Phân ban Việt Nam và đại diện các Bộ, ngành còn lại, các doanh nghiệp đi Lào từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 7 năm 2007.

4. Đoàn đại biểu Việt Nam tự bố trí toàn bộ kinh phí đi lại, ăn ở trên đất Lào:

- Kinh phí cho Phó Chủ tịch Phân ban Việt Nam và Đoàn tiền trạm trích từ nguồn vốn hợp tác với Lào và Cam-pu-chia đã được phê duyệt.

- Các Bộ, ngành khác sử dụng kinh phí từ Quỹ đoàn ra của cơ quan.

- Các đại biểu doanh nghiệp tự thu xếp kinh phí theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng và các PTTg Chính phủ;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Phúc, Cục QTTV, Vụ TH, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3). 29

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM




Nguyễn Xuân Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4024/VPCP-QHQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4024/VPCP-QHQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/07/2007
Ngày hiệu lực19/07/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4024/VPCP-QHQT

Lược đồ Công văn 4024/VPCP-QHQT cuộc họp giữa kỳ Ủy ban liên Chính phủ Việt-Lào tại Viêng-chăn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4024/VPCP-QHQT cuộc họp giữa kỳ Ủy ban liên Chính phủ Việt-Lào tại Viêng-chăn
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4024/VPCP-QHQT
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành19/07/2007
        Ngày hiệu lực19/07/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 4024/VPCP-QHQT cuộc họp giữa kỳ Ủy ban liên Chính phủ Việt-Lào tại Viêng-chăn

              Lịch sử hiệu lực Công văn 4024/VPCP-QHQT cuộc họp giữa kỳ Ủy ban liên Chính phủ Việt-Lào tại Viêng-chăn

              • 19/07/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 19/07/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực