Công văn 4026/TCHQ-QLRR

Công văn 4026/TCHQ-QLRR năm 2016 về vướng mắc trong phân luồng tờ khai đối với lô hàng xuất nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4026/TCHQ-QLRR vướng mắc phân luồng tờ khai lô hàng xuất nhập khẩu 2016


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4026/TCHQ-QLRR
V/v Trả lời công văn số 0516/02

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Mascot Việt Nam.
(Địa chỉ: Khu công nghiệp Tân Trường, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương)

Phúc đáp công văn số 0516/02 ngày 05/05/2016 của Quý Công ty phản ánh vướng mắc trong phân luồng tờ khai đối với các lô hàng xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan trả lời như sau:

Cơ quan Hải quan áp dụng quản lý rủi ro trong kiểm tra hải quan theo Khoản 2 Điều 16 và Điều 17 Luật Hải quan. Việc đánh giá rủi ro, phân luồng kiểm tra đối với các lô hàng xuất nhập khẩu của công ty được thực hiện theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và Điều 10 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo để Quý Công ty được biết.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Nguyễn Công Bình - PTCT (để b/c);
- Đ/c Trưởng Ban (để b/c);
- Lưu: VT,QLRR, My(2b).

TL.TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ RỦI RO HQ
PHÓ TRƯỞNG BAN
Nguyễn Quang Thanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4026/TCHQ-QLRR

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4026/TCHQ-QLRR
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/05/2016
Ngày hiệu lực17/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4026/TCHQ-QLRR vướng mắc phân luồng tờ khai lô hàng xuất nhập khẩu 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4026/TCHQ-QLRR vướng mắc phân luồng tờ khai lô hàng xuất nhập khẩu 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4026/TCHQ-QLRR
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Quang Thanh
        Ngày ban hành17/05/2016
        Ngày hiệu lực17/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4026/TCHQ-QLRR vướng mắc phân luồng tờ khai lô hàng xuất nhập khẩu 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4026/TCHQ-QLRR vướng mắc phân luồng tờ khai lô hàng xuất nhập khẩu 2016

           • 17/05/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/05/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực