Công văn 4027/BKHĐT-ĐTNN

Công văn 4027/BKHĐT-ĐTNN năm 2019 về điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4027/BKHĐT-ĐTNN 2019 về điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4027/BKHĐT-ĐTNN
V/v kiến nghị của Chi nhánh Công ty Luật TNHH Trí Minh

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2019

 

Kính gửi: Chi nhánh Công ty Luật TNHH Trí Minh
(Phòng 804, 151 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được công văn số 4596/VPCP-ĐMDN ngày 29 tháng 05 năm 2019 của Văn phng Chính phủ đề nghị trả lời kiến ngh của Chi nhánh Công ty Luật TNHH Trí Minh tại thành phố Hồ Chí Minh. Liên quan đến vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có kiến như sau:

Điểm đ Khoản 2 Điều 10 Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư quy định: “Đối với những ngành, phân ngành dịch vụ chưa cam kết hoặc không được quy định tại Biểu cam kết của Việt Nam trong WTO và điều ước quốc tế về đầu tư khác mà pháp luật Việt Nam chưa có quy định về điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài, Cơ quan đăng k đầu tư lấy kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ quản lý ngành để xem xét, quyết định.”

Về nguyên tắc, trong quá trnh thực hiện thủ tục hành chính về đầu tư, cơ quan được lấy kiến có trách nhiệm trả lời về nội dung được lấy kiến trong thời hạn quy định tại Luật Đầu tư và Nghị định này (Khoản 4 Điều 6 Nghị định 118/2015/NĐ-CP). Trên thực tế đối vi những ngành dịch vụ chưa được cam kết cũng như chưa có quy định tại pháp luật Việt Nam thì dựa vào tính phức tạp của ngành nghề đó, các Bộ ngành sẽ cần thời gian xem xét. Tuy nhiên, chưa có quy định cụ thể về thời hạn để các Bộ ngành có kiến trong trường hợp nêu trên. Bộ Kế hoạch và Đầu tư ghi nhận kiến nghị của Doanh nghiệp và sẽ xem xét trong quá tŕnh sửa đổi Luật Đầu tư.

Thông báo để Qu Công ty được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Vụ Pháp chế;
- Văn phòng Chính phủ (để đăng trên
Cổng thông tin điện tử Chính phủ);
- Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam;
- Lưu: VT, ĐTNN
TD

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Đỗ Nhất Hoàng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4027/BKHĐT-ĐTNN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4027/BKHĐT-ĐTNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/06/2019
Ngày hiệu lực13/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4027/BKHĐT-ĐTNN

Lược đồ Công văn 4027/BKHĐT-ĐTNN 2019 về điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4027/BKHĐT-ĐTNN 2019 về điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4027/BKHĐT-ĐTNN
        Cơ quan ban hànhBộ Kế hoạch và Đầu tư
        Người kýĐỗ Nhất Hoàng
        Ngày ban hành13/06/2019
        Ngày hiệu lực13/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 4027/BKHĐT-ĐTNN 2019 về điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài

             Lịch sử hiệu lực Công văn 4027/BKHĐT-ĐTNN 2019 về điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài

             • 13/06/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 13/06/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực