Công văn 4027/TCHQ-QLRR

Công văn 4027/TCHQ-QLRR năm 2016 về đề nghị cung cấp danh sách doanh nghiệp có trụ sở trên địa bàn do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4027/TCHQ-QLRR đề nghị cung cấp danh sách doanh nghiệp có trụ sở trên địa bàn 2016


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4027/TCHQ-QLRR
V/v trả lời công văn số 1293/HQBRVT-QLRR

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1293/HQBRVT-QLRR ngày 09/5/2016 của Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị cung cấp danh sách doanh nghiệp có trụ sở trên địa bàn, về nội dung này Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Hiện tại, hệ thống thông tin Quản lý rủi ro (Riskman) đã có chức năng hỗ trợ các Cục Hải quan tỉnh, thành phố khai thác danh sách doanh nghiệp đóng trên địa bàn Cục. Để khai thác số liệu trên, đề nghị Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu vào mục 5.3 - Tra cứu kết quả tổng hợp dữ liệu, chọn Cục Hải quan cần tìm kiếm và đánh dấu vào ô “Đóng trên địa bàn”, sau đó chọn lần lượt từ hạng 1 đến hạng 7 như hình vẽ. Tổng hợp danh sách về kết quả tra cứu doanh nghiệp từ hạng 1 đến hạng 7 chính là danh sách các doanh nghiệp có trụ sở chính đóng trên địa bàn Cục Hải quan có hoạt động xuất nhập khẩu trong vòng 730 ngày.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Công Bình (để b/c);
- Lưu: VT, QLRR (02b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ RỦI RO HQ
Quách Đăng Hòa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4027/TCHQ-QLRR

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4027/TCHQ-QLRR
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/05/2016
Ngày hiệu lực17/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4027/TCHQ-QLRR đề nghị cung cấp danh sách doanh nghiệp có trụ sở trên địa bàn 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4027/TCHQ-QLRR đề nghị cung cấp danh sách doanh nghiệp có trụ sở trên địa bàn 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4027/TCHQ-QLRR
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýQuách Đăng Hòa
        Ngày ban hành17/05/2016
        Ngày hiệu lực17/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 4027/TCHQ-QLRR đề nghị cung cấp danh sách doanh nghiệp có trụ sở trên địa bàn 2016

              Lịch sử hiệu lực Công văn 4027/TCHQ-QLRR đề nghị cung cấp danh sách doanh nghiệp có trụ sở trên địa bàn 2016

              • 17/05/2016

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 17/05/2016

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực