Công văn 4027/VPCP-KGVX

Công văn 4027/VPCP-KGVX năm 2016 về hoàn thiện dự thảo Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4027/VPCP-KGVX dự thảo thành lập ban chỉ đạo trung ương chương trình mục tiêu quốc gia 2016


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4027/VPCP-KGVX
V/v hoàn thiện dự thảo Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo TW các CTMTQG giai đoạn 2016 - 2020

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2016

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Về đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 3403/TTr-BKHĐT ngày 06 tháng 5 năm 2016) ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện các chương trình Mục tiêu giai đoạn 2016-2020, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện như sau:

1. Hoàn thiện dự thảo Quyết định theo hướng: chỉ quy định chức danh đối với thành viên là Phó Trưởng ban; bổ sung thêm thành viên là lãnh đạo Bộ Nội vụ, Bộ Khoa học và Công nghệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức liên quan; nghiên cứu, tiếp thu, giải trình về đề nghị của Ủy ban Dân tộc (bản chụp kèm theo).

2. Lấy ý kiến thẩm định về dự thảo Quyết định theo đúng quy định tại Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành.

3. Hoàn thiện thể thức dự thảo Quyết định theo đúng quy định, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10 tháng 6 năm 2016.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Các Bộ: Nội vụ, Khoa học và Công nghệ;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban Dân tộc;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg; TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTN, TCCV, TH;

- Lưu: VT, KGVX(3), lb.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Khắc Định

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4027/VPCP-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4027/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/05/2016
Ngày hiệu lực27/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4027/VPCP-KGVX dự thảo thành lập ban chỉ đạo trung ương chương trình mục tiêu quốc gia 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4027/VPCP-KGVX dự thảo thành lập ban chỉ đạo trung ương chương trình mục tiêu quốc gia 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4027/VPCP-KGVX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Khắc Định
        Ngày ban hành27/05/2016
        Ngày hiệu lực27/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 4027/VPCP-KGVX dự thảo thành lập ban chỉ đạo trung ương chương trình mục tiêu quốc gia 2016

             Lịch sử hiệu lực Công văn 4027/VPCP-KGVX dự thảo thành lập ban chỉ đạo trung ương chương trình mục tiêu quốc gia 2016

             • 27/05/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 27/05/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực