Công văn 403/BXD-KTXD

Công văn 403/BXD-KTXD năm 2019 về điều chỉnh hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 403/BXD-KTXD 2019 kiến nghị về điều chỉnh hợp đồng xây dựng


BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 403/BXD-KTXD
V/v kiến nghị của công ty TNHH Xây dựng Quang Minh về điều chỉnh hợp đồng xây dựng

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Xây dựng Quang Minh

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 1199/VPCP-ĐMDN ngày 13/02/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc kiến nghị của Công ty TNHH Xây dựng Quang Minh về điều chnh hợp đồng xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo nội dung kiến nghị của công ty TNHH Xây dựng Quang Minh thì thời điểm áp dụng của hợp đng xây dựng không nêu cụ thể. Vì vậy, chưa đủ cơ sở trả lời kiến nghị của công ty.

Trường hợp, hợp đồng thực hiện theo quy định của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng thì điều kiện để áp dụng các loại hợp đồng xây dựng thực hiện theo quy định tại Khoản 5, Điều 15 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP.

Giá hợp đồng theo đơn giá cố định được xác định trên cơ sở giá cố định cho các công việc nhân với khối lượng công việc tương ng. Đơn giá cố định là đơn giá không thay đổi trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng.

Việc điều chnh hợp đồng theo đơn giá cố định thực hiện theo Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chnh giá hợp đồng xây dựng.

Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng và không trái với Hồ sơ mời thầu hoặc Hồ sơ yêu cầu, trên nguyên tắc đảm bảo quyền và nghĩa vụ của các bên

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng trả lời theo nội dung tại Văn bản số 1199/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Phòng TM&CN Việt Nam (VCCI);
- Lưu: VT, Vụ KTXD, D02.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 403/BXD-KTXD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu403/BXD-KTXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/03/2019
Ngày hiệu lực04/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 403/BXD-KTXD 2019 kiến nghị về điều chỉnh hợp đồng xây dựng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 403/BXD-KTXD 2019 kiến nghị về điều chỉnh hợp đồng xây dựng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu403/BXD-KTXD
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýBùi Phạm Khánh
        Ngày ban hành04/03/2019
        Ngày hiệu lực04/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 403/BXD-KTXD 2019 kiến nghị về điều chỉnh hợp đồng xây dựng

           Lịch sử hiệu lực Công văn 403/BXD-KTXD 2019 kiến nghị về điều chỉnh hợp đồng xây dựng

           • 04/03/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/03/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực