Công văn 403/TCT-PCCS

Công văn 403/TCT-PCCS về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 403/TCT-PCCS chính sách thuế


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 403/TCT-PCCS
V/v Chính sách thuế

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2007

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Hải Dương

Trả lời công văn số 1643/CV-XLTK&KTT ngày 10/10/2006 của Cục thuế tỉnh Hải Dương về hoàn thuế GTGT của Công ty TNHH Quý Hương, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1.2.d, Mục III, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng hướng dẫn:

“a) Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào phải có đủ điều kiện và các thủ tục sau:

d.1- Hợp đồng bán hàng hóa, gia công hàng hóa (đối với trường hợp gia công hàng hóa), cung ứng dịch vụ cho tổ chức, cá nhân nước ngoài…

d.2- Tờ khai hải quan về hàng xuất khẩu có xác nhận của cơ quan hải quan đã xuất khẩu…

d.3- … Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu phải thanh toán qua ngân hàng…

d.4- Hóa đơn GTGT bán hàng hóa, dịch vụ hoặc xuất trả hàng gia công cho nước ngoài, doanh nghiệp chế xuất.”

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, đồng thời căn cứ vào tình hình thực tế của doanh nghiệp, trường hợp Công ty TNHH Quý Hương có ký kết hợp đồng ngoại thương, có xác nhận của hải quan về việc có hàng hóa xuất khẩu sang Trung Quốc, thanh toán tiền hàng xuất khẩu được thực hiện qua ngân hàng, Tổng cục Thuế đề nghị Cục thuế Hải Dương kiểm tra cụ thể, xác định nghĩa vụ thuế của Công ty Quê Hương và xem xét giải quyết hoàn thuế cho Công ty Quý Hương khi đã làm rõ nghĩa vụ thuế của Công ty Quê Hương.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 403/TCT-PCCS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu403/TCT-PCCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/01/2007
Ngày hiệu lực19/01/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 403/TCT-PCCS chính sách thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 403/TCT-PCCS chính sách thuế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu403/TCT-PCCS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành19/01/2007
        Ngày hiệu lực19/01/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 403/TCT-PCCS chính sách thuế

            Lịch sử hiệu lực Công văn 403/TCT-PCCS chính sách thuế

            • 19/01/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/01/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực