Công văn 4030/TXNK-TGHQ

Công văn 4030/TXNK-TGHQ năm 2019 về khai báo trị giá hải quan hàng nhập khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4030/TXNK-TGHQ 2019 khai báo trị giá hải quan hàng nhập khẩu


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4030/TXNK-TGHQ
V/v trị giá hải quan hàng nhập khu

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Tamura Corporation Việt Nam.
(Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà TTC, Lô B1A, Cụm sản xuất TTCN và CNN, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội)

Cục Thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 060519 ngày 06/5/2019 của Công ty TNHH Tamura Corporation Việt Nam về việc vướng mắc khai báo trị giá hải quan hàng nhập khẩu. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Quy định về khai báo trị giá hải quan

- Căn cứ quy định tại Điều 5 Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì: Trị giá hải quan là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên và được xác định bằng cách áp dụng tuần tự 6 phương pháp xác định trị giá hải quan.

- Căn cứ quy định tại Điều 3 Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì: Người khai hải quan tự kê khai tự xác định trị giá hải quan theo các nguyên tắc và phương pháp xác định trị giá hải quan quy định tại Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014, Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và Thông tư này.

- Cơ quan hải quan sẽ kiểm tra trị giá khai báo và xử lý kết quả kiểm tra theo quy định tại khoản 14 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

2. Quy định về khoản giảm giá

Tại điểm d khoản 2 Điều 15 Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2018 của Bộ Tài chính đã quy định cụ thể khoản giảm giá, các điều kiện giảm giá, hồ sơ đề nghị xét giảm giá, thủ tục khai báo, kiểm tra khoản giảm giá và thẩm quyền xử lý.

Đề nghị Công ty TNHH Tamura Corporation Việt Nam căn cứ vào các quy định nêu trên, đối chiếu với các chứng từ, tài liệu tại hồ sơ nhập khẩu để thực hiện theo đúng quy định. Trường hợp có vướng mắc đề nghị Công ty liên hệ với Cục Hải quan địa phương, nơi đăng ký tờ khai hải quan để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Tamura Corporation Việt Nam được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TGHQ (Dần - 03b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4030/TXNK-TGHQ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4030/TXNK-TGHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/05/2019
Ngày hiệu lực17/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4030/TXNK-TGHQ

Lược đồ Công văn 4030/TXNK-TGHQ 2019 khai báo trị giá hải quan hàng nhập khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4030/TXNK-TGHQ 2019 khai báo trị giá hải quan hàng nhập khẩu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4030/TXNK-TGHQ
        Cơ quan ban hànhCục thuế xuất nhập khẩu
        Người kýNguyễn Hoàng Tuấn
        Ngày ban hành17/05/2019
        Ngày hiệu lực17/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 4030/TXNK-TGHQ 2019 khai báo trị giá hải quan hàng nhập khẩu

         Lịch sử hiệu lực Công văn 4030/TXNK-TGHQ 2019 khai báo trị giá hải quan hàng nhập khẩu

         • 17/05/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 17/05/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực