Công văn 4031/BYT-BH

Công văn 4031/BYT-BH năm 2014 thực hiện bảo hiểm y tế cho người dân tộc thiểu số tại thôn đặc biệt khó khăn do Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4031/BYT-BH 2014 thực hiện bảo hiểm y tế dân tộc thiểu số tại thôn đặc biệt khó khăn


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4031/BYT-BH
V/v thực hiện BHYT cho người dân tộc thiểu số tại các thôn đặc biệt khó khăn

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Phúc đáp Công văn 1896/BHXH-BT ngày 02/6/2014 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị Bộ Y tế có ý kiến về việc thực hiện bảo hiểm y tế cho người dân tộc thiểu số tại các thôn đặc biệt khó khăn, Bộ Y tế có ý kiến như sau:

Căn cứ Quyết định 30/2012/QĐ-TTg ngày 18/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012-2015 giao cho Ủy ban dân tộc xây dựng danh mục thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 - 2015. Vì vậy, căn cứ để thực hiện bảo hiểm y tế đối với các đối tượng quy định tại Khoản 14 Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế là các văn bản sau:

- Quyết định 30/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn:

- Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013 công nhận thôn khó khăn và đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 - 2015;

- Quyết định 582/QĐ-UBDT ngày 18/12/2013 của Ủy ban Dân tộc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi vào diện đầu tư của Chương trình 135.

Kính gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam để thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- UBND các tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Lưu: VT, BH

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Lê Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4031/BYT-BH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4031/BYT-BH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/06/2014
Ngày hiệu lực25/06/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4031/BYT-BH 2014 thực hiện bảo hiểm y tế dân tộc thiểu số tại thôn đặc biệt khó khăn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4031/BYT-BH 2014 thực hiện bảo hiểm y tế dân tộc thiểu số tại thôn đặc biệt khó khăn
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4031/BYT-BH
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýPhạm Lê Tuấn
        Ngày ban hành25/06/2014
        Ngày hiệu lực25/06/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 4031/BYT-BH 2014 thực hiện bảo hiểm y tế dân tộc thiểu số tại thôn đặc biệt khó khăn

            Lịch sử hiệu lực Công văn 4031/BYT-BH 2014 thực hiện bảo hiểm y tế dân tộc thiểu số tại thôn đặc biệt khó khăn

            • 25/06/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/06/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực