Công văn 4034/VPCP-V.I

Công văn số 4034/VPCP-V.I về việc xử lý sau thanh tra việc xét, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4034/VPCP-V.I xử lý sau thanh tra việc xét, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 4034/VPCP-V.I
V/v xử lý sau thanh tra việc xét, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2007

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Thanh tra Chính phủ;
- Bộ Tài chính.

 

Xét báo cáo số 764/TTCP-VI ngày 18 tháng 4 năm 2007 của Thanh tra Chính phủ về kết quả thanh tra việc xét, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chưa tiến hành thanh tra việc xét, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch của Thanh tra Chính phủ phải tiến hành thanh tra theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đã tiến hành thanh tra tập trung chỉ đạo kiểm điểm, xử lý nghiêm đối với các tập thể, cá nhân có sai phạm; thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của Đoàn thanh tra. Giao Thanh tra Chính phủ tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc này, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ.

3. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thống nhất việc điều chỉnh mức lệ phí trước bạ trong chuyển đổi, chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho phù hợp tình hình thực tế tại từng địa phương (đặc biệt quan tâm tới các đối tượng là người dân tộc, hộ nghèo ở các tỉnh miền núi, biên giới).

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng PTTg Trương Vĩnh Trọng (để b/c);
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Phúc, các Vụ: NN, KTTH, TH, Website CP,
- Lưu: VT, V.I (3), LD86

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4034/VPCP-V.I

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4034/VPCP-V.I
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/07/2007
Ngày hiệu lực20/07/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4034/VPCP-V.I

Lược đồ Công văn 4034/VPCP-V.I xử lý sau thanh tra việc xét, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4034/VPCP-V.I xử lý sau thanh tra việc xét, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4034/VPCP-V.I
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành20/07/2007
        Ngày hiệu lực20/07/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 4034/VPCP-V.I xử lý sau thanh tra việc xét, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở

              Lịch sử hiệu lực Công văn 4034/VPCP-V.I xử lý sau thanh tra việc xét, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở

              • 20/07/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 20/07/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực