Công văn 4039/VPCP-KTN

Công văn 4039/VPCP-KTN năm 2016 về thực hiện xây dựng cầu đường Bình Tiên, Thành phố Hồ Chí Minh theo hình thức Hợp đồng BT do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4039/VPCP-KTN thực hiện xây dựng cầu đường Bình Tiên hình thức Hợp đồng BT 2016


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4039/VPCP-KTN
V/v thực hiện xây dựng cầu đường Bình Tiên, Thành phố Hồ Chí Minh theo hình thức Hợp đồng BT.

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (Công văn số 1668/UBND-QLDA ngày 13 tháng 4 năm 2016), ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 6309/BKHĐT-KCHTĐT ngày 13 tháng 5 năm 2016), Giao thông vận tải (Công văn số 4833/BGTVT-ĐTCT ngày 29 tháng 4 năm 2016) về việc thực hiện xây dựng cầu đường Bình Tiên, Thành phố Hồ Chí Minh theo hình thức Hợp đồng BT (Dự án), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

1. Về đề nghị tách Dự án thành 02 tiểu Dự án: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh căn cứ tình hình thực tế, quyết định theo thẩm quyền, bảo đảm hiệu quả đầu tư và theo đúng các quy định hiện hành.

2. Về đề nghị áp dụng hình thức chỉ định nhà đầu tư: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện theo đúng quy định của Luật Đấu thầu và Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Ph
ó TTg Trịnh Đình Dũng;
- Bộ Giao thông vận tải;
- VPCP: BTCN, c
ác PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, V.III, KTTH;
- Lưu: VT, KTN (3). Hong (
22 b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Cao Lục

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4039/VPCP-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4039/VPCP-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/05/2016
Ngày hiệu lực27/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4039/VPCP-KTN thực hiện xây dựng cầu đường Bình Tiên hình thức Hợp đồng BT 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4039/VPCP-KTN thực hiện xây dựng cầu đường Bình Tiên hình thức Hợp đồng BT 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4039/VPCP-KTN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành27/05/2016
        Ngày hiệu lực27/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 4039/VPCP-KTN thực hiện xây dựng cầu đường Bình Tiên hình thức Hợp đồng BT 2016

             Lịch sử hiệu lực Công văn 4039/VPCP-KTN thực hiện xây dựng cầu đường Bình Tiên hình thức Hợp đồng BT 2016

             • 27/05/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 27/05/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực