Công văn 4039/VPCP-KTTH

Công văn số 4039/VPCP-KTTH về việc triển khai ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4039/VPCP-KTTH triển khai ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 4039/VPCP-KTTH
V/v triển khai ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 

Để kịp thời sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách liên quan đến môi trường đầu tư và quản lý đất trồng lúa nước, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cùng các Bộ, ngành liên quan tổ chức rà soát lại các cơ chế, chính sách hiện hành liên quan đến môi trường đầu tư, báo cáo Chính phủ kết quả trong tháng 8 năm 2007. Trong đó đề xuất kiến nghị cụ thể về việc sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách hiện hành để bảo đảm môi trường đầu tư của nước ta có tính cạnh tranh cao so với khu vực và thế giới.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Chính phủ soạn thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý đất trồng lúa nước, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8 năm 2007.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website CP, các Vụ: TH, NN, QHQT, CN;
- Lưu: VT, KTTH (3b), Nguyện (23b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4039/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4039/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/07/2007
Ngày hiệu lực20/07/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4039/VPCP-KTTH

Lược đồ Công văn 4039/VPCP-KTTH triển khai ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4039/VPCP-KTTH triển khai ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4039/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành20/07/2007
        Ngày hiệu lực20/07/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 4039/VPCP-KTTH triển khai ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

              Lịch sử hiệu lực Công văn 4039/VPCP-KTTH triển khai ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

              • 20/07/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 20/07/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực