Công văn 4041/TXNK-DTQLT

Công văn 4041/TXNK-DTQLT năm 2017 về tính tiền chậm nộp thuế do Cục Thuế Xuất nhập khẩu ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4041/TXNK-DTQLT 2017 vướng mắc tính tiền chậm nộp thuế


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4041/TXNK-DTQLT
V/v tính tiền chậm nộp thuế

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.
- Công ty TNHH TOYODA GOSEI Hải Phòng.
(Lô M và K Khu công nghiệp Nomura Hải Phòng Huyện An Dương TP. Hải Phòng)

Trả lời công văn số 17-10-01 ngày 09/10/2017 của Công ty TNHH Toyoda Gosei Hải Phòng về việc tính tiền chậm nộp thuế đối với các tờ khai thuộc Quyết định ấn định số 274/QĐ-KCX&KCN ngày 22/8/2017, Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 42 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính về thời hạn nộp thuế đối với số tiền thuế ấn định thì: “Các tờ khai hải quan đăng ký kể từ ngày 01/7/2013, cơ quan hải quan ấn định số tiền thuế phải nộp thì thời hạn nộp tiền thuế ấn định được áp dụng theo thời hạn nộp thuế của tờ khai đó”. Theo đó, ngoài việc phải nộp đủ tiền thuế ấn định, người nộp thuế còn phải nộp tiền chậm nộp tính từ ngày thông quan hoặc giải phóng hàng đến ngày nộp tiền thuế ấn định.

Mức tính số tiền chậm nộp thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và Luật Quản lý thuế

Số ngày chậm nộp tiền thuế thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 133 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính.

Đối chiếu với trường hợp của Công ty TNHH TOYODA GOSEI Hải Phòng, thì 21 tờ khai thuộc Quyết định ấn định thuế số 274/QD-KCX&KCN ngày 22/8/2017 phát sinh tháng 11, tháng 12 năm 2013. Ngày nộp tiền thuế ấn định theo giấy nộp tiền là ngày 23/8/2017 nhưng theo phản ánh của Công ty chỉ tính chậm nộp 01 ngày là chưa phù hợp với quy định.

Vì vậy, đề nghị Cục Hải quan thành phố Hải Phòng kiểm tra lại các thông tin về việc nộp tiền thuê ấn định, tính tiền chậm nộp đối với các tờ khai thuộc Quyết định số 274/QĐ-KCX&KCN ngày 22/8/2017 đúng quy định, cập nhật lại số liệu vào hệ thống KTTT cho chính xác và hướng dẫn Công ty thực hiện.

Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Toyoda Gosei Hải Phòng, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, DTQLT - Xuân (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4041/TXNK-DTQLT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4041/TXNK-DTQLT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/10/2017
Ngày hiệu lực20/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4041/TXNK-DTQLT

Lược đồ Công văn 4041/TXNK-DTQLT 2017 vướng mắc tính tiền chậm nộp thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4041/TXNK-DTQLT 2017 vướng mắc tính tiền chậm nộp thuế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4041/TXNK-DTQLT
        Cơ quan ban hànhCục thuế xuất nhập khẩu
        Người kýLê Mạnh Hùng
        Ngày ban hành20/10/2017
        Ngày hiệu lực20/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4041/TXNK-DTQLT 2017 vướng mắc tính tiền chậm nộp thuế

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4041/TXNK-DTQLT 2017 vướng mắc tính tiền chậm nộp thuế

           • 20/10/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/10/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực