Công văn 4042/TXNK-TGHQ

Công văn 4042/TXNK-TGHQ năm 2017 về xử lý vướng mắc đối với việc thanh lý hàng hóa nhập khẩu miễn thuế phục vụ hoạt động dầu khí chưa qua sử dụng do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4042/TXNK-TGHQ 2017 xử lý vướng mắc thanh lý hàng hóa nhập khẩu miễn thuế


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4042/TXNK-TGHQ
V/v trị giá hải quan

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro.
(Đ/c: số 105 Lê Lợi TP Vũng Tàu)

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 3624/TTDV ngày 9/8/2017 của Công ty Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro về việc đề nghị xử lý vướng mắc đối với việc thanh lý hàng hóa nhập khẩu miễn thuế phục vụ hoạt động dầu khí chưa qua sử dụng. Về vấn đề này Cục Thuế XNK có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 25 Nghị định 08/2015/NĐ-CP và Điều 21 Thông tư 38/2015/TT-BTC thì người khai hải quan khi nộp hồ sơ làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng thì người khai hải quan phải kê khai tờ khai mới, chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện tại thời điểm đăng ký tờ khai mới.

Căn cứ quy định tại Điều 5 Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì trị giá hải quan là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên, được xác định theo các phương pháp quy định tại khoản 2 Điều này.

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì người khai hải quan tự kê khai, tự xác định trị giá hải quan theo các nguyên tắc và phương pháp xác định trị giá hải quan quy định tại Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014, Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, tính trung thực của các nội dung kê khai và kết quả tự xác định trị giá hải quan.

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 3 Thông tư số 39/2015/TT-BTC thì trường hợp người khai hải quan không xác định được trị giá hải quan theo các phương pháp quy định tại Thông tư này thì cơ quan hải quan xác định trị giá hải quan căn cứ nguyên tắc, các phương pháp xác định trị giá hải quan, cơ sở dữ liệu trị giá, các tài liệu, chứng từ có liên quan quy định tại Thông tư này.

Đối chiếu với các quy định nêu trên thì trường hợp của Công ty, nếu không xác định được trị giá hải quan thì cơ quan hải quan căn cứ các quy định nêu trên và hồ sơ thực tế để xác định trị giá hải quan theo đúng quy định.

Đề nghị Công ty liên hệ với Cục Hải quan tỉnh, thành phố, nơi Công ty mở tờ khai để thực hiện xác định trị giá hải quan theo đúng quy định.

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TGHQ (Hoa-3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4042/TXNK-TGHQ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4042/TXNK-TGHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/10/2017
Ngày hiệu lực20/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4042/TXNK-TGHQ

Lược đồ Công văn 4042/TXNK-TGHQ 2017 xử lý vướng mắc thanh lý hàng hóa nhập khẩu miễn thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4042/TXNK-TGHQ 2017 xử lý vướng mắc thanh lý hàng hóa nhập khẩu miễn thuế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4042/TXNK-TGHQ
        Cơ quan ban hànhCục thuế xuất nhập khẩu
        Người kýNguyễn Hoàng Tuấn
        Ngày ban hành20/10/2017
        Ngày hiệu lực20/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4042/TXNK-TGHQ 2017 xử lý vướng mắc thanh lý hàng hóa nhập khẩu miễn thuế

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4042/TXNK-TGHQ 2017 xử lý vướng mắc thanh lý hàng hóa nhập khẩu miễn thuế

           • 20/10/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/10/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực