Công văn 4044/BTTTT-KHTC

Nội dung toàn văn Công văn 4044/BTTTT-KHTC 2022 nội dung thông tin Chương trình xây dựng nông thôn mới


BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4044/BTTTT-KHTC
V/v Kế hoạch thực hiện nội dung thành phần về thông tin và truyền thông trong CTMTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2022

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (Nghị định 27/2022/NĐ-CP) và nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 05/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 quy định, hướng dẫn thực hiện Nội dung 09 thuộc thành phần số 02 và Nội dung 02 thuộc thành phần số 08 của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Đ có cơ sở tổng hợp, theo dõi thực hiện nội dung thành phần về thông tin và truyền thông của Chương trình theo quy định tại khoản 1 Điều 37 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan liên quan tại địa phương rà soát kế hoạch thực hiện nội dung thành phần về thông tin và truyền thông tại địa phương và báo cáo UBND tỉnh xem xét, gửi Bộ Thông tin và Truyền trước ngày 10 tháng 8 năm 2022 để tổng hợp, báo cáo các cơ quan liên quan theo quy định tại Nghị định 27/2022/NĐ-CP và theo dõi thực hiện theo quy định (Nội dung báo cáo kế hoạch và biểu mẫu, đề nghị thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2022/TT-BTTTT nêu trên).

(File dữ liệu đề nghị gửi vào địa chỉ email: KHTC_[email protected])

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr Phạm Anh Tuấn;
- Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn;
- Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ươn
g;
- Các Sở Thông tin và Truyền thông;
- Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4044/BTTTT-KHTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4044/BTTTT-KHTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/08/2022
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4044/BTTTT-KHTC

Lược đồ Công văn 4044/BTTTT-KHTC 2022 nội dung thông tin Chương trình xây dựng nông thôn mới


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4044/BTTTT-KHTC 2022 nội dung thông tin Chương trình xây dựng nông thôn mới
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4044/BTTTT-KHTC
        Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
        Người kýPhạm Anh Tuấn
        Ngày ban hành03/08/2022
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 4044/BTTTT-KHTC 2022 nội dung thông tin Chương trình xây dựng nông thôn mới

              Lịch sử hiệu lực Công văn 4044/BTTTT-KHTC 2022 nội dung thông tin Chương trình xây dựng nông thôn mới

              • 03/08/2022

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực