Công văn 04046/TCHQ-KTTT

Công văn số 4046/TCHQ-KTTT về giải quyết khiếu nại do Tổng cục Hải quan ban hành.

Nội dung toàn văn Công văn 4046/TCHQ-KTTT giải quyết khiếu nại


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 04046/TCHQ-KTTT

V/v: Giải quyết khiếu nại

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục Hải quan Hà Nội

 

Trả lời công văn số 749/HQHN-TGTT ngày 28/5/2007 của Cục Hải quan Hà Nội về việc giải quyết khiếu nại giá tính thuế sau tham vấn đối với mặt bằng gốm sứ, đồ thờ cúng bằng đồng nhập khẩu năm 2004-2005 của 16 doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Việc xác định giá tính thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Cục trưởng Cục Hải quan địa phương và phải tuân thủ đúng trình tự, nguyên tắc và các phương pháp xác định giá tính thuế quy định tại Nghị định 60/2002/NĐ-CP ngày 06/06/2002 của Chính phủ; Thông tư 118/2003/TT/BTC ngày 08/12/2003 của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn kiểm tra, xác định giá tính thuế của Tổng cục Hải quan, trên cơ sở các thông tin giá có sẵn tại thời điểm xác định giá (thông tin trên hệ thống GTT 22, trên Internet…)

2. Về việc xem xét giải quyết khiếu nại giá tính thuế mặt bằng hàng gốm sứ, đồ thờ cúng bằng đồng do các doanh nghiệp nhập khẩu năm 2004-2005 tại Cục Hải quan Hà Nội nêu tại công văn 749/HQHN-TGTT yêu cầu Cục Hải quan Hà Nội thực hiện:

- Kiểm tra lại việc xác định giá cụ thể từng lô hàng gốm sứ, đồ thờ cúng bằng đồng nhập khẩu, nếu việc xác định giá đã đảm bảo đúng quy định tại các văn bản nêu trên (đúng trình tự, nguyên tắc và phương pháp xác định giá tính thuế trên cơ sở các thông tin giá có sẵn tại thời điểm xác định giá) thì thông báo để doanh nghiệp biết và yêu cầu nộp đủ tiền thuế, tiền phạt theo quy định.

- Trường hợp việc xác định lại giá tính thuế chưa thực hiện đúng quy định thì xem xét lại việc xác định giá tính thuế và giải quyết khiếu nại cho doanh nghiệp theo đúng quy định của Luật khiếu nại, tố cáo.

- Sau khi xem xét giải quyết khiếu nại về giá tính thuế theo đúng quy định và hướng dẫn trên nếu doanh nghiệp không đồng ý thì hướng dẫn doanh nghiệp khởi kiện vụ án hành chính ra Tòa án theo đúng trình tự của Luật khiếu nại, tố cáo.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Hà Nội biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT (2), KTTT (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Túc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 04046/TCHQ-KTTT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu04046/TCHQ-KTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/07/2007
Ngày hiệu lực18/07/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4046/TCHQ-KTTT giải quyết khiếu nại


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4046/TCHQ-KTTT giải quyết khiếu nại
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu04046/TCHQ-KTTT
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Ngọc Túc
        Ngày ban hành18/07/2007
        Ngày hiệu lực18/07/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4046/TCHQ-KTTT giải quyết khiếu nại

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4046/TCHQ-KTTT giải quyết khiếu nại

           • 18/07/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/07/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực