Công văn 4046/VPCP-KTN

Công văn 4046/VPCP-KTN năm 2014 chuẩn bị báo cáo của Chính phủ về tình hình triển khai và kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về nông nghiệp, nông dân, nông thôn giai đoạn 2008-2013 tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4046/VPCP-KTN 2014 chính sách pháp luật nông nghiệp nông dân nông thôn 2008 2013


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4046/VPCP-KTN
V/v Chuẩn bị báo cáo của Chính phủ về tình hình triển khai và kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về nông nghiệp, nông dân, nông thôn giai đoạn 2008-2013 tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII.

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản s 1675/BNN-VPĐP ngày 29 tháng 5 năm 2014 về việc chuẩn bị báo cáo của Chính phủ về tình hình triển khai và kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về nông nghiệp, nông dân, nông thôn giai đoạn 2008-2013 tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, có ý kiến như sau:

- Đồng ý với dự thảo Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình hình triển khai và kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về nông nghiệp, nông dân, nông thôn giai đoạn 2008-2013 tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII.

- Ủy quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thay mặt Chính phủ ký thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, báo cáo Quốc hội theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Thành viên BCĐTW CTXDNTM;
- VP Điều phối (Bộ NN&PTNT);
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, các Trợ TTg, các Vụ: V.III, TH, TKBT; TGĐ Cổng TTĐT;
-
Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4046/VPCP-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4046/VPCP-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/06/2014
Ngày hiệu lực04/06/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4046/VPCP-KTN 2014 chính sách pháp luật nông nghiệp nông dân nông thôn 2008 2013


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4046/VPCP-KTN 2014 chính sách pháp luật nông nghiệp nông dân nông thôn 2008 2013
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4046/VPCP-KTN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Hữu Vũ
        Ngày ban hành04/06/2014
        Ngày hiệu lực04/06/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 4046/VPCP-KTN 2014 chính sách pháp luật nông nghiệp nông dân nông thôn 2008 2013

              Lịch sử hiệu lực Công văn 4046/VPCP-KTN 2014 chính sách pháp luật nông nghiệp nông dân nông thôn 2008 2013

              • 04/06/2014

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 04/06/2014

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực