Công văn 4047/TXNK-CST

Công văn 4047/TXNK-CST năm 2017 về chính sách thuế hàng nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu do Cục Thuế Xuất nhập khẩu ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4047/TXNK-CST 2017 chính sách thuế hàng nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4047/TXNK-CST
V/v chính sách thuế hàng nhập khẩu để SXXK

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Hiệp hội dệt may Việt Nam.
(Địa chỉ: 32 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Trả lời công văn số 147/HHDM-CSTM ngày 28/09/2017 của Hiệp hội Dệt may Việt Nam về chính sách thuế đối với nguyên phụ liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, Cục Thuế Xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Tại khoản 7 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, khoản 1 Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ quy định miễn thuế đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm, sản phẩm hoàn chỉnh nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu. Cơ sở để xác định hàng hóa được miễn thuế nhập khẩu là phải đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP.

Tại điểm d khoản 1 Điều 19 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, khoản 1 Điều 36 Nghị định 134/2016/NĐ-CP quy định hoàn thuế nhập khẩu đối với trường hợp người nộp thuế đã nộp thuế nhập khẩu cho hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng đã đưa vào sản xuất hàng hóa xuất khẩu và đã xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài, hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan. Cơ sở để xác định hàng hóa được hoàn thuế nhập khẩu là phải đáp ứng các quy định tại khoản 3 Điều 36 Nghị định 134/2016/NĐ-CP.

Đề nghị Hiệp hội Dệt may Việt Nam căn cứ các quy định tại Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ để thực hiện.

Cục Thuế xuất nhập khẩu trả lời để Hiệp hội Dệt may Việt Nam được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CST (03 bản).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4047/TXNK-CST

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4047/TXNK-CST
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/10/2017
Ngày hiệu lực23/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4047/TXNK-CST

Lược đồ Công văn 4047/TXNK-CST 2017 chính sách thuế hàng nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4047/TXNK-CST 2017 chính sách thuế hàng nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4047/TXNK-CST
        Cơ quan ban hànhCục thuế xuất nhập khẩu
        Người kýNguyễn Ngọc Hưng
        Ngày ban hành23/10/2017
        Ngày hiệu lực23/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4047/TXNK-CST 2017 chính sách thuế hàng nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4047/TXNK-CST 2017 chính sách thuế hàng nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu

           • 23/10/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/10/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực