Công văn 4049/VPCP-KTN

Công văn 4049/VPCP-KTN năm 2016 về Kế hoạch 05 năm giai đoạn 2016-2020 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4049/VPCP-KTN kế hoạch 5 năm tập đoàn Dầu khí Việt Nam 2016 2020


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4049/VPCP-KTN
V/v kế hoạch 05 năm giai đon 2016-2020 của PVN

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

 

Về đề nghị của Bộ Công Thương (Công văn số 668/BCT-TCNL ngày 13 tháng 11 năm 2015), ý kiến thm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 1567/TTr-BKHĐT ngày 09 tháng 3 năm 2016) về Kế hoạch 05 năm giai đoạn 2016-2020 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

Bộ Công Thương tiếp thu ý kiến thm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1567/TTr-BKHĐT ngày 09 tháng 3 năm 2016 và ý kiến Bộ Tài chính về phân phối lợi nhuận, tỷ lệ lãi dầu khí nước chủ nhà đầu tư trở lại cho PVN, sử dụng tiền thu được từ cổ phần hóa, thoái vốn ở các công ty con của PVN tại Công văn s 4326/BTC-TCDN ngày 03 tháng 4 năm 2015 để hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch 5 năm 2016-2020 của PVN, đảm bảo chặt chẽ và phù hợp với tình hình thực tế hiện nay của ngành dầu khí, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Công Thương, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các Bộ, ngành liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: KHĐT, TC, QP, NG;
- Ngân hàng nhà nước VN;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KTTH, NC, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3), Ch. (
29 b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Cao Lục

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4049/VPCP-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4049/VPCP-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/05/2016
Ngày hiệu lực27/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4049/VPCP-KTN kế hoạch 5 năm tập đoàn Dầu khí Việt Nam 2016 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4049/VPCP-KTN kế hoạch 5 năm tập đoàn Dầu khí Việt Nam 2016 2020
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4049/VPCP-KTN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành27/05/2016
        Ngày hiệu lực27/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 4049/VPCP-KTN kế hoạch 5 năm tập đoàn Dầu khí Việt Nam 2016 2020

              Lịch sử hiệu lực Công văn 4049/VPCP-KTN kế hoạch 5 năm tập đoàn Dầu khí Việt Nam 2016 2020

              • 27/05/2016

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 27/05/2016

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực