Công văn 405/UBCK-QLKD

Công văn số 405/UBCK-QLKD về việc yêu cầu báo cáo mở sàn vàng của các công ty chứng khoán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 405/UBCK-QLKD yêu cầu báo cáo mở sàn vàng của các công ty chứng khoán


BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 405/UBCK-QLKD
V/v yêu cầu báo cáo mở sàn vàng của các công ty chứng khoán

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2009

 

Kính gửi: Các công ty chứng khoán

Hiện nay, quy định pháp lý về việc mở sàn giao dịch Vàng của các công ty chứng khoán chưa có hướng dẫn cụ thể. Chính phủ hiện đang chỉ đạo các cơ quan chức năng soạn thảo quy định quản lý hoạt động sàn giao dịch Vàng. Vừa qua, một số công ty chứng khoán đã mở sàn giao dịch Vàng không báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Để nắm được tình hình hoạt động cụ thể, qua đó tham gia xây dựng các quy định quản lý, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu các công ty chứng khoán báo cáo về việc mở sàn Vàng theo nội dung cụ thể như sau:

- Thời gian (ngày, tháng, năm) mở sàn giao dịch Vàng:

- Hình thức pháp lý mở sàn giao dịch Vàng (đại lý nhận lệnh, tham gia góp vốn thành lập pháp nhân kinh doanh Vàng, hợp đồng hợp tác kinh doanh, hình thức khác ..):

- Đối tác hợp tác mở sàn giao dịch Vàng:

- Phạm vi hoạt động, vai trò của công ty chứng khoán trong việc tổ chức sàn giao dịch Vàng:

- Phương thức giao dịch Vàng, quy trình, cách thức quản lý rủi ro:

- Số lượng khách hàng (tính đến thời điểm lập báo cáo):

- Doanh số giao dịch bình quân tháng (tính đến thời điểm lập báo cáo):

Văn bản báo cáo cùng các tài liệu liên quan (hợp đồng về việc mở sàn giao dịch Vàng, mẫu Hợp đồng mở tài khoản giao dịch Vàng, mẫu các phiếu lệnh, quy trình nghiệp vụ) gửi về Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trước ngày 27/3/2009.

Trường hợp công ty chứng khoán chưa mở sàn giao dịch Vàng, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu không được mở sàn giao dịch Vàng cho đến khi có văn bản hướng dẫn cụ thể.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo để các công ty chứng khoán biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, QLKD.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đoan Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 405/UBCK-QLKD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu405/UBCK-QLKD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/03/2009
Ngày hiệu lực20/03/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcChứng khoán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 405/UBCK-QLKD yêu cầu báo cáo mở sàn vàng của các công ty chứng khoán


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 405/UBCK-QLKD yêu cầu báo cáo mở sàn vàng của các công ty chứng khoán
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu405/UBCK-QLKD
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Chứng khoán Nhà nước
        Người kýNguyễn Đoan Hùng
        Ngày ban hành20/03/2009
        Ngày hiệu lực20/03/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcChứng khoán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 405/UBCK-QLKD yêu cầu báo cáo mở sàn vàng của các công ty chứng khoán

              Lịch sử hiệu lực Công văn 405/UBCK-QLKD yêu cầu báo cáo mở sàn vàng của các công ty chứng khoán

              • 20/03/2009

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 20/03/2009

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực