Công văn 4050/BTC-TCHQ

Công văn 4050/BTC-TCHQ về thuế giá trị gia tăng đối với đồng Cathodes nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4050/BTC-TCHQ thuế giá trị gia công đồng Cathodes


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4050/BTC-TCHQ
V/v thuế GTGT đối với đồng Cathodes nhập khẩu

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi:

Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường;
(Số 16 - Đường Xuân Thành - P. Tân Thành - TP. Ninh Bình)

 

Trả lời công văn số 40/CV-DN ngày 23/02/2012 của Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường về việc thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với đồng Cathodes nhập khẩu để đúc tượng, chuông đồng đặt trong khu tâm linh chùa Bái Đính - Ninh Bình, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 12 Điều 5 Luật thuế GTGT; khoản 12 mục II phần A Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT.

Trường hợp Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường (Doanh nghiệp vừa là chủ đầu tư đồng thời là người thực hiện dự án xây dựng) nhập khẩu nguyên liệu đồng Cathodes để đúc tượng Phật, chuông đồng là 728 tấn đồng bằng nguồn vốn tự có và vốn đóng góp của nhân dân để phục vụ xây dựng khu tâm linh Chùa Bái Đính - Ninh Bình thuộc Dự án đầu tư xây dựng Khu du lịch sinh thái Tràng An theo Giấy chứng nhận đầu tư số 091110000011 ngày 10/04/2008 của UBND tỉnh Ninh Bình nếu thỏa mãn điều kiện quy định về tỷ lệ vốn quy định tại khoản 12 mục II phần A Thông tư số 129/2008/TT-BTC thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Để được áp dụng đối tượng không chịu thuế GTGT theo quy định trên, đối với nguyên liệu đồng Cathodes nhập khẩu để đúc tượng, chuông đồng đặt trong khu tâm linh chùa Bái Đính - Ninh Bình, Doanh nghiệp và cơ quan Hải quan thực hiện:

- Cục Hải quan Thanh Hóa phối hợp với cơ quan Thuế địa phương kiểm tra các điều kiện về nguồn vốn, tỷ lệ giữa các nguồn vốn đầu tư … theo quy định tại khoản 12 mục II phần A Thông tư số 129/2008/TT-BTC;

- Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường phải thực hiện:

+ Kê khai, đăng ký số lượng nguyên liệu đồng Cathodes nhập khẩu để đúc tượng đồng, chuông đồng và các sản phẩm bằng đồng để phục vụ cho khu tâm linh Bái Đính - Ninh Bình với Cục Hải quan Thanh Hóa để được cấp phiếu theo dõi trừ lùi; việc kê khai phải phù hợp với hạng mục các công trình tại Quyết định số 728/QĐ-UBND ngày 09/04/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình; Doanh nghiệp chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về việc khai báo nêu trên;

+ Thực hiện quyết toán lượng đồng Cathodes nhập khẩu với Cục Hải quan Thanh Hóa sau khi kết thúc công trình; đối với số nguyên liệu đồng Cathodes nhập khẩu không sử dụng đúng mục đích thì Doanh nghiệp phải thực hiện nộp thuế theo quy định.

Bộ Tài chính thông báo để Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường được biết và liên hệ với cơ quan Hải quan nơi doanh nghiệp làm thủ tục nhập khẩu để được giải quyết cụ thể.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, Vụ CST-BTC;
- Cục HQ Thanh Hóa (để t/h);
- Cục HQ Hải Phòng (để t/h);
- Lưu: VT, TCHQ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4050/BTC-TCHQ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4050/BTC-TCHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/03/2012
Ngày hiệu lực28/03/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4050/BTC-TCHQ thuế giá trị gia công đồng Cathodes


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4050/BTC-TCHQ thuế giá trị gia công đồng Cathodes
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4050/BTC-TCHQ
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýĐỗ Hoàng Anh Tuấn
        Ngày ban hành28/03/2012
        Ngày hiệu lực28/03/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 4050/BTC-TCHQ thuế giá trị gia công đồng Cathodes

            Lịch sử hiệu lực Công văn 4050/BTC-TCHQ thuế giá trị gia công đồng Cathodes

            • 28/03/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/03/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực