Công văn 4050/TCHQ-KTTT

Công văn số 4050/TCHQ-KTTT về thuế nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm miễn thuế 5 năm do Tổng cục Hải quan ban hành.

Nội dung toàn văn Công văn 4050/TCHQ-KTTT thuế nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm miễn thuế 5 năm


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4050/TCHQ-KTTT

V/v: Thuế nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm miễn thuế 5 năm

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2007 

 

Kính gửi: Bộ Thương mại (Vụ Kế hoạch và Đầu tư)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 16052007-1 ngày 16/5/2007 của Công ty TNHH Clipsal Việt Nam về việc miễn thuế nhập khẩu thời hạn 5 năm đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo trình bày của Công ty TNHH Clipsal Việt Nam là doanh nghiệp Liên doanh được thành lập theo Giấy phép số 1786/GP ngày 25/12/1996 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 11/05/1998 theo xác nhận của Ban Quản lý khu công nghiệp Biên Hòa tại công văn số 611/KCN-ĐN ngày 30/7/2002. Công ty có dự án sản xuất linh kiện, phụ tùng điện, được hưởng ưu đãi miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước chưa sản xuất được để sản xuất trong thời hạn 05 năm theo khoản 6, Điều 57, Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ; Thông tư số 176/1999/QĐ-TTg">40/2000/TT-BTC ngày 15/5/2000; Thông tư số 117/2000/TT-BTC ngày 21/12/2000 của Bộ Tài chính bổ sung Thông tư số 176/1999/QĐ-TTg">40/2000/TT-BTC hướng dẫn thi hành Quyết định số 176/1999/QĐ-TTg ngày 26/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ, thời hạn được miễn thuế từ 1998 đến 2003. Theo quy định tại Thông tư số 176/1999/QĐ-TTg">40/2000/TT-BTC ngày 15/5/2000 của Bộ Tài chính thì Bộ Thương mại xét duyệt Danh mục mặt hàng miễn thuế, cơ quan Hải quan căn cứ vào Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế để làm thủ tục miễn thuế cho từng lô hàng nhập khẩu.

Tuy nhiên, Công ty TNHH Clipsal Việt Nam tại công văn số 16052007-1 ngày 16/5/2007 có phản ảnh, Bộ Thương mại chưa phê duyệt bản Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế cho doanh nghiệp, do vậy cơ quan Hải quan không có cơ sở để giải quyết miễn thuế nhập khẩu cho Công ty.

Tổng cục Hải quan xin chuyển lại hồ sơ của doanh nghiệp cho Bộ Thương mại để xử lý theo quy định, đề nghị Bộ Thương mại có công văn trả lời cho doanh nghiệp.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, KTTT (4).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Túc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4050/TCHQ-KTTT

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 4050/TCHQ-KTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 18/07/2007
Ngày hiệu lực 18/07/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4050/TCHQ-KTTT thuế nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm miễn thuế 5 năm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 4050/TCHQ-KTTT thuế nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm miễn thuế 5 năm
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 4050/TCHQ-KTTT
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải quan
Người ký Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành 18/07/2007
Ngày hiệu lực 18/07/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 18 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 4050/TCHQ-KTTT thuế nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm miễn thuế 5 năm

Lịch sử hiệu lực Công văn 4050/TCHQ-KTTT thuế nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm miễn thuế 5 năm

  • 18/07/2007

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 18/07/2007

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực