Công văn 4052/TCT-KK

Công văn 4052/TCT-KK về kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4052/TCT-KK về kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4052/TCT-KK
V/v: kê khai thuế TNDN

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 7779/CT-TTHT ngày 15/09/2011 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh hỏi về việc kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) của Công ty TNHH Bauer Việt Nam, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 2 Điều 9 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2003, Điều 6 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ, Điểm 1 Mục III Phần C Thông tư số 24/2007/NĐ-CP Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp">134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính.

Căn cứ khoản 2 Điều 9 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008, khoản 2 Điều 9 Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ, Điểm 1 Mục IV Phần C Thông tư số 14/2008/QH12 Nghị định 124/2008/NĐ-CP">130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính.

Về vấn đề này, ngày 24/8/2011 Tổng cục Thuế đã có công văn số 2994/TCT-KK hướng dẫn cụ thể. Đề nghị Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh căn cứ nội dung công văn này để hướng dẫn đơn vị thực hiện.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ: TTHT, PC, CS (TCT)
- Lưu VT, KK(2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
Phạm Quốc Thái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4052/TCT-KK

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 4052/TCT-KK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 10/11/2011
Ngày hiệu lực 10/11/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4052/TCT-KK

Lược đồ Công văn 4052/TCT-KK về kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 4052/TCT-KK về kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 4052/TCT-KK
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Phạm Quốc Thái
Ngày ban hành 10/11/2011
Ngày hiệu lực 10/11/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 12 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 4052/TCT-KK về kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban

Lịch sử hiệu lực Công văn 4052/TCT-KK về kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban

  • 10/11/2011

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 10/11/2011

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực