Công văn 4055/TCT-KK

Công văn 4055/TCT-KK về khấu trừ thuế giá trị gia tăng đối với hóa đơn kê khai quá thời hạn quy định do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4055/TCT-KK khấu trừ thuế giá trị gia tăng


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4055/TCT-KK
V/v khấu trừ thuế GTGT đối với hóa đơn kê khai quá thời hạn quy định

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH Fujita Việt Nam
- Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 19/FUJITA-CV ngày 30/9/2011 của Công ty TNHH Fujita Việt Nam về việc khấu trừ thuế GTGT đối với các hóa đơn đầu vào kê khai quá thời hạn quy định. Sau khi báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định tại:

- Khoản 1.d, Điều 12 Luật thuế GTGT số 13 năm 2008;

- Điểm 1.2.c.8, Mục III, Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT.

Xét trường hợp Công ty TNHH Fujita Việt Nam: Công ty có 02 hóa đơn đầu vào số 0046713 ngày 26/2/2011 và số 0046714 ngày 26/2/2011 với tổng số thuế GTGT là 1.070.702.399 đồng đã quá hạn kê khai khấu trừ bổ sung; Công ty trình bày nguyên nhân là do vào tháng 3/2011, tại Nhật Bản xảy ra động đất sóng thần, Tổng Giám đốc Công ty là người Nhật Bản đã phải đi về Nhật Bản và Việt Nam nhiều lần để giải quyết các công việc ở Công ty mẹ cũng như các vấn đề liên quan đến gia đình nên đã làm thất lạc hóa đơn, đến nay mới tìm lại được; mặt khác Công ty mới thành lập theo Giấy chứng nhận đầu tư cấp ngày 20/12/2010 nêu sự hiểu biết về pháp luật Việt Nam còn hạn chế.

Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh kiểm tra thực tế Công ty TNHH Fujita Việt Nam, nếu việc kê khai chậm 02 hóa đơn nêu trên đúng là do nguyên nhân khách quan bất khả kháng – ảnh hưởng của động đất, Công ty đã thanh toán cho bên bán và bên bán đã kê khai, nộp thuế GTGT đầu ra, thì giải quyết cho đơn vị được kê khai khấu trừ bổ sung.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Fujita Việt Nam, Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Vụ: CS, PC (TCT); CST, PC (BTC);
- Lưu: VT, KK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Văn Trường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4055/TCT-KK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4055/TCT-KK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/11/2011
Ngày hiệu lực10/11/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4055/TCT-KK khấu trừ thuế giá trị gia tăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4055/TCT-KK khấu trừ thuế giá trị gia tăng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4055/TCT-KK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýVũ Văn Trường
        Ngày ban hành10/11/2011
        Ngày hiệu lực10/11/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 4055/TCT-KK khấu trừ thuế giá trị gia tăng

            Lịch sử hiệu lực Công văn 4055/TCT-KK khấu trừ thuế giá trị gia tăng

            • 10/11/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/11/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực