Công văn 4056/QLD-ĐK

Công văn 4056/QLD-ĐK năm 2018 về công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4056/QLD-ĐK 2018 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện nhập khẩu


BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4056/QLD-ĐK
V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2018

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục 1 nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các cơ sở biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Trương Quốc Cường (để b/c);
-
Các Phó Cục trưởng (để b/c);
- TP. Nguyễn Huy Hùng (đ b/c);
- Tổng Cục Hải Quan (để phối hợp);
- Phòng Quản lý Kinh doanh dược (để p/h);
-
Website Cục QLD;
- Lưu: VT, ĐK (ht).

TUQ. CỤC TRƯỞNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC
Nguyễn Thu Thủy

 

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC LÀ DƯỢC CHẤT, TÁ DƯỢC, BÁN THÀNH PHẨM ĐSẢN XUT THUỐC THEO H SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM PHẢI KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT PHẢI THỰC HIỆN CP GIẤY PHÉP NHẬP KHU
(Đính kèm công văn số 4056/QLD-ĐK ngày 09/03/2018 ca Cục Quản lý Dược)

TT

Tên thuốc
(1)

SĐK
(2)

Ngày hết hạn SĐK
(dd/mm/yy)
(3)

Tên NSX (4)

Dược chất (ghi đầy đủ tên, dạng nguyên liệu, dạng muối....) (5)

Tiêu chuẩn dược chất (6)

Tên NSX nguyên liệu (7)

Địa chỉ NSX nguyên liệu (8)

Nước sản xuất (9)

1

Capelodine

QLĐB-667-18

22/2/2023

Công ty TNHH Sinh Dược phẩm Hera

Capecitabine

USP38

SICOR SOCIETÁ ITALIANA CORTICOSTEROIDI S.R.L

Tenuta S. Alessandro, 13048 SANTHIA, Vercelly, Italy

Ý

 

Thuộc tính Công văn 4056/QLD-ĐK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4056/QLD-ĐK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/03/2018
Ngày hiệu lực09/03/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 tháng trước
(15/03/2018)

Download Công văn 4056/QLD-ĐK

Lược đồ Công văn 4056/QLD-ĐK 2018 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện nhập khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4056/QLD-ĐK 2018 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện nhập khẩu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4056/QLD-ĐK
        Cơ quan ban hànhCục Quản lý dược
        Người kýNguyễn Thu Thủy
        Ngày ban hành09/03/2018
        Ngày hiệu lực09/03/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 tháng trước
        (15/03/2018)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 4056/QLD-ĐK 2018 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện nhập khẩu

             Lịch sử hiệu lực Công văn 4056/QLD-ĐK 2018 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện nhập khẩu

             • 09/03/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 09/03/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực