Công văn 4058/TCHQ-GSQL

Công văn số 4058/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc giải quyết người xuất nhập cảnh sử dụng tờ khai nhập cảnh/xuất cảnh

Nội dung toàn văn Công văn 4058/TCHQ-GSQL giải quyết người xuất nhập cảnh sử dụng tờ khai nhập cảnh/xuất cảnh


TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4058/TCHQ-GSQL
V/v:giải quyết người xuất nhập cảnh
sử dụng tờ khai nhập cảnh/xuất cảnh

Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục hải quan các tỉnh, thành phố

Thời gian qua, người xuất cảnh, nhập cảnh sử dụng tờ khai nhập cảnh/xuất cảnh ban hành kèm theo Quyết định số 29/2006/QĐ-BTC ngày 08/5/2006 của Bộ Tài chính và Quyết định số 42/2006/QĐ-BTC ngày 18/08/2006 của Bộ Tài chính khi làm thủ tục hải quan tại một số cửa khẩu đang tồn tại một số vướng mắc, Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thống nhất thực hiện như sau:

1. Về nội dung quy định tại Khoản 3, Điều 3, Chương II Quyết định số 29/2006/QĐ-BTC áp dụng đối với các trường hợp sau:

1.1. Hàng hóa tạm nhập - tái xuất hoặc tạm xuất - tái nhập gồm máy móc, thiết bị, dụng cụ nghề nghiệp tạm xuất, tạm nhập có thời hạn, thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Điều 31 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ Quy định chi Tiết một số Điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan và Mục 3 Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính.

1.2. Hàng hóa, hành lý vượt mức quy định tại Nghị định số 66/2002/NĐ-CP ngày 01/07/2002 của Chính phủ Quy định về định mức hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh và quà biếu, tặng nhập khẩu miễn thuế; Điểm 4.2.5 Mục II Phần D Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thì phải nộp thuế theo quy định.

2. Về nội dung quy định tại Khoản 1, Điều 4, Chương II Quyết định số 29/2006/QĐ-BTC thực hiện như sau:

2.1. Tại Điểm a, Khoản 1: Ngoài quy định tại Điểm a, Khoản 1 thì trường hợp người tái nhập cảnh nếu không có hàng hóa, hành lý phải khai báo ở các Mục tại các trang 4, 5 của tờ khai nhập cảnh/xuất cảnh thì được sử dụng tờ khai đã làm thủ tục xuất cảnh (phần các trang 4, 5) để làm thủ tục tái nhập cảnh với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh tại cửa khẩu (phần trang 5 đã có xác nhận bằng dấu kiểm chứng của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh khi xuất cảnh).

2.2. Tại Điểm b, Khoản 1: Trường hợp người tái nhập cảnh nếu không có hàng hóa, hành lý phải khai báo ở các Mục tại các trang 4, 5 của tờ khai nhập cảnh/xuất cảnh thì được sử dụng tờ khai đã làm thủ tục xuất cảnh (phần các trang 4, 5); Riêng trang 5 phải có xác nhận bằng 02 (hai) dấu kiểm chứng của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh khi xuất cảnh và khi tái nhập cảnh. Sau khi tiếp nhận tờ khai (phần các trang 4, 5), Hải quan không xác nhận vào trang 5 và không thu phần các trang 4, 5 của người tái nhập cảnh.

2.3. Đối với các trường hợp trên, tờ khai nhập cảnh/xuất cảnh (phần các trang 4, 5) phải đảm bảo nội dung khai báo còn rõ ràng, tờ khai không rách, nát.

2.4. Người nhập cảnh được sử dụng tờ khai nhập cảnh/xuất cảnh (phần các trang 4, 5) nêu trên để mua hàng miễn thuế tại cửa hàng miễn thuế trong nội địa. Nhân viên bán hàng có trách nhiệm căn cứ thời gian trên dấu kiểm chứng của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh để bán hàng miễn thuế cho người nhập cảnh theo đúng thời hạn quy định của pháp luật.

3. Về máy tính xách tay (laptop), máy quay cá nhân (camera) của người xuất cảnh, nhập cảnh:

Trên cơ sở quy định tại Khoản 4 Phụ lục Định mức hành lý được miễn thuế của người nhập cảnh tại các cửa khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định số 66/2002/NĐ-CP ngày 01/07/2002 của Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính tại Tờ trình của Tổng cục Hải quan ngày 16/08/2006 thì công chức hải quan khi khi làm thủ tục đối với máy tính xách tay (laptop), máy quay cá nhân (camera) với số lượng 01 chiếc của người xuất cảnh, nhập cảnh thực sự phục vụ cho Mục đích chuyến đi thì được hưởng tiêu chuẩn hành lý miễn thuế.

Quá trình thực hiện, có vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền giải quyết đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố kịp thời báo cáo Tổng cục Hải quan (qua Vụ Giám sát quản lý) để có chỉ đạo.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 
 

Đặng Thị Bình An

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4058/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4058/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/09/2006
Ngày hiệu lực01/09/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcQuyền dân sự, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4058/TCHQ-GSQL

Lược đồ Công văn 4058/TCHQ-GSQL giải quyết người xuất nhập cảnh sử dụng tờ khai nhập cảnh/xuất cảnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4058/TCHQ-GSQL giải quyết người xuất nhập cảnh sử dụng tờ khai nhập cảnh/xuất cảnh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4058/TCHQ-GSQL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýĐặng Thị Bình An
        Ngày ban hành01/09/2006
        Ngày hiệu lực01/09/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcQuyền dân sự, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4058/TCHQ-GSQL giải quyết người xuất nhập cảnh sử dụng tờ khai nhập cảnh/xuất cảnh

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4058/TCHQ-GSQL giải quyết người xuất nhập cảnh sử dụng tờ khai nhập cảnh/xuất cảnh

           • 01/09/2006

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/09/2006

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực