Công văn 406/VPCP-ĐMDN

Công văn 406/VPCP-ĐMDN năm 2021 về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong tháng 11 năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 406/VPCP-ĐMDN 2021 báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP tháng 11 năm 2020


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 406/VPCP-ĐMDN
V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP trong tháng 11 năm 2020

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Quc phòng, Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố: Hà Nội, Đồng Nai;
- Đài Tiếng nói Việt Nam;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

Về báo cáo của VCCI tại công văn số 2374/PTM-KHTH ngày 16 tháng 12 năm 2020 về tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ trong tháng 11 năm 2020 (sao gửi kèm theo), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

1. Các bộ, ngành, địa phương có tên tại phụ lục 4 công văn số 2374/PTM-KHTH ngày 16 tháng 12 năm 2020 của VCCI khẩn trương trả lời kiến nghị còn tồn đọng của các doanh nghiệp, nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho cộng đồng doanh nghiệp.

2. Bộ Tài chính và Đài Tiếng nói Việt Nam theo chức năng, thẩm quyền, nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan để xem xét, xử lý và trả lời các kiến nghị của các doanh nghiệp tại phụ lục 1 công văn số 2374/PTM-KHTH ngày 16 tháng 12 năm 2020 của VCCI, đồng gửi Văn phòng Chính phủ, VCCI đtng hợp; trường hợp vượt thm quyền, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Quốc phòng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố: Hà Nội, Đồng Nai, Đài Tiếng nói Việt Nam và cơ quan liên quan biết, phối hợp thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp;
-
VPCP: BTCN, PCN Trần Văn Sơn, Cục Kiểm soát Thủ tục hành chính, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, ĐMDN (2b). Trung Anh

KT.BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Trần Văn Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 406/VPCP-ĐMDN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu406/VPCP-ĐMDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/01/2021
Ngày hiệu lực18/01/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 tháng trước
(23/01/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 406/VPCP-ĐMDN

Lược đồ Công văn 406/VPCP-ĐMDN 2021 báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP tháng 11 năm 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 406/VPCP-ĐMDN 2021 báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP tháng 11 năm 2020
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu406/VPCP-ĐMDN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýTrần Văn Sơn
        Ngày ban hành18/01/2021
        Ngày hiệu lực18/01/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 tháng trước
        (23/01/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 406/VPCP-ĐMDN 2021 báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP tháng 11 năm 2020

              Lịch sử hiệu lực Công văn 406/VPCP-ĐMDN 2021 báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP tháng 11 năm 2020

              • 18/01/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 18/01/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực