Công văn 4060/TCHQ-GSQL

Công văn 4060/TCHQ-GSQL năm 2016 về xử lý hàng hóa tạm nhập tái xuất phục vụ hoạt động dầu khí do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4060/TCHQ-GSQL xử lý hàng hóa tạm nhập tái xuất phục vụ hoạt động dầu khí 2016


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4060/TCHQ-GSQL
V/v xử lý hàng hóa TNTX phục vụ hoạt động dầu khí

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trả lời công văn số 101/HQBRVT-GSQL ngày 11/01/2016 và công văn số 578/HQBRVT-GSQL ngày 07/3/2016 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc vướng mắc trong quản lý, theo dõi hàng TNTX phục vụ hoạt động dầu khí, Tổng cục Hải quan đồng ý với ý kiến đề xuất của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cụ thể như sau:

1. Đối với hàng hóa tạm nhập đã tái xuất theo giàn khoan nhưng chưa làm thủ tục tái xuất:

Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu căn cứ hồ sơ xuất khẩu giàn khoan, sổ sách, chứng từ liên quan và văn bản giải trình của doanh nghiệp, xác minh làm rõ việc thiết bị máy móc tái xuất theo giàn khoan. Căn cứ khoản 5 Điều 50 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ, khoản 1 Điều 100 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013, khoản 1 Điều 103 Thông tư số 38/2015/TT-BTC 25/3/2015 của Bộ Tài chính, thực hiện xử phạt vi phạm hành chính và doanh nghiệp phải nộp tiền chậm nộp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Trên cơ sở đó, Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho phép doanh nghiệp mở tờ khai tái xuất để thanh khoản tờ khai tạm nhập và không thực hiện việc kiểm tra thực tế hàng hóa (nếu hệ thống phân luồng đỏ), chuyển thông tin về Chi cục Kiểm tra sau thông quan để tiến hành kiểm tra theo quy định.

2. Đối với hàng hóa tạm nhập bị mất trong quá trình sử dụng:

Doanh nghiệp được thay đổi mục đích sử dụng, không thực hiện việc kiểm tra thực tế (nếu hệ thống phân luồng đỏ), thực hiện xử phạt vi phạm hành chính, tiến hành ấn định thuế và tính phạt chậm nộp thuế theo quy định (nếu có). Sau khi hoàn thành thủ tục, chuyển thông tin về Chi cục Kiểm tra sau thông quan để tiến hành kiểm tra theo quy định.

3. Giao Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc doanh nghiệp trong việc quản lý hàng hóa tạm nhập tái xuất đảm bảo công tác quản lý hải quan, chỉ đạo Chi cục Hải quan tăng cường công tác theo dõi, quản lý đối với tờ khai tạm nhập để tránh phát sinh các trường hợp tương tự.

Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4060/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4060/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/05/2016
Ngày hiệu lực18/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4060/TCHQ-GSQL xử lý hàng hóa tạm nhập tái xuất phục vụ hoạt động dầu khí 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4060/TCHQ-GSQL xử lý hàng hóa tạm nhập tái xuất phục vụ hoạt động dầu khí 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4060/TCHQ-GSQL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýVũ Ngọc Anh
        Ngày ban hành18/05/2016
        Ngày hiệu lực18/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 4060/TCHQ-GSQL xử lý hàng hóa tạm nhập tái xuất phục vụ hoạt động dầu khí 2016

            Lịch sử hiệu lực Công văn 4060/TCHQ-GSQL xử lý hàng hóa tạm nhập tái xuất phục vụ hoạt động dầu khí 2016

            • 18/05/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/05/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực