Công văn 4067/UB-ĐT

Công văn 4067/UB-ĐT về lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Công văn 4067/UB-ĐT quy hoạch sử dụng đất đai thành phố Hồ Chí Minh


UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4067/UB-ĐT
V/v thành lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

TP.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 11 năm 2001

 

Kính gởi:

- Thủ trưởng các sở-ban-ngành thành phố
- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận-huyện

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Địa chính-Nhà đất thành phố tại công văn số 11486/CV-QHKT ngày 17/10/2001 về việc lập quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đai trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo tinh thần Nghị định số 68/2001/NĐ-CP ngày 01/10/2001 của Chính phủ;

Uỷ ban nhân dân thành phố chỉ đạo như sau:

1- Đối với công tác quy hoạch sử dụng đất:

Giao Sở Địa chính-Nhà đất thành phố chủ trì, phối hợp cùng Kiến trúc sư trưởng thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông Công chánh, Sở Tài chính-Vật giá, Viện Kinh tế bàn bạc thống nhất về nội dung, trình tự cũng như nội dung cụ thể của quy hoạch sử dụng đất các cấp trên địa bàn thành phố.

2- Đối với công tác lập kế hoạch sử dụng đất các quận-huyện năm 2002 và các năm tiếp theo:

a) Sở Địa chính-Nhà đất thành phố có trách nhiệm hướng dẫn nghiệp vụ đối với các Phòng quản lý đô thị, Phòng Địa chính, Phòng Kinh tế tổng hợp các quận-huyện thực hiện lập kế hoạch sử dụng đất đai hàng năm cấp quận-huyện theo quy định.

Giao Sở Địa chính Nhà đất tổ chức thành lập Hội đồng thẩm định kế hoạch sử dụng đất đai hàng năm các quận-huyện gồm: Sở Địa chính-Nhà đất (chủ trì) và các thành viên là đại diện Kiến trúc sư trưởng thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông công chánh, Sở Tài chính-Vật giá, Viện Kinh tế.

b) Uỷ ban nhân dân các quận-huyện có trách nhiệm chỉ đạo các Phòng, Ban trực thuộc, các phường-xã trong địa bàn thực hiện tốt việc lập kế hoạch sử dụng đất đai hàng năm; trước mặt triển khai nhanh lập kế hoạch sử dụng đất đai năm 2002 và phối hợp Sở Địa chính-Nhà đất tổ chức kiểm tra, giám sát việc lập kế hoạch sử dụng đất đai hàng năm của địa phương mình.

c) Kinh phí thực hiện kế hoạch sử dụng đất đai hàng năm của các quận-huyện được sử dụng từ nguồn chi ngân sách cấp quận-huyện.

3- Đối với công tác lập kế hoạch sử dụng đất toàn thành đến năm 2005:

a) Sở Địa chính- Nhà đất có trách nhiệm hướng dẫn nghiệp vụ đối với các Phòng quản lý đô thị, Phòng Địa chính, Phòng Kinh tế tổng hợp các quận-huyện thực hiện lập kế hoạch sử dụng đất đai hàng năm cấp quận-huyện theo quy định.

Sở Địa chính-Nhà đất có trách nhiệm chuẩn bị nội dung thông báo đến các đối tượng liên quan trình Uỷ ban nhân dân ban hành và đề xuất thành phần Hội đồng thẩm định kế hoạch sử dụng đất toàn thành đến năm 2005.

b) Uỷ ban nhân dân các quận-huyện có trách nhiệm chỉ đạo các Phòng, ban trực thuộc, các phường-xã trong địa bàn, phối hợp thực hiện tốt việc lập kế hoạch sử dụng đất đai toàn thành năm 2005 và phối hợp Sở Địa chính-Nhà đất tổ chức kiểm tra, giám sát việc lập kế hoạch sử dụng đất đai đến năm 2005 trên địa bàn mình quản lý.

c) Kinh phí thực hiện kế hoạch sử dụng đất đai toàn thành đến năm 2005 được sử dụng từ nguồn chi ngân sách thành phố.

 

 

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hùng Việt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4067/UB-ĐT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4067/UB-ĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/11/2001
Ngày hiệu lực15/11/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4067/UB-ĐT

Lược đồ Công văn 4067/UB-ĐT quy hoạch sử dụng đất đai thành phố Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4067/UB-ĐT quy hoạch sử dụng đất đai thành phố Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4067/UB-ĐT
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýVũ Hùng Việt
        Ngày ban hành15/11/2001
        Ngày hiệu lực15/11/2001
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 4067/UB-ĐT quy hoạch sử dụng đất đai thành phố Hồ Chí Minh

             Lịch sử hiệu lực Công văn 4067/UB-ĐT quy hoạch sử dụng đất đai thành phố Hồ Chí Minh

             • 15/11/2001

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 15/11/2001

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực